LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ GYNIMO ASOCIACIJA


Parašų: 14
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Nijolė Orentaitė
  • Adresuota: Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijai Lietuvos Respublikos Vyriausybės Peticijų komisijai
  • Kategorija: Kita

PETICIJA

DĖL LIGOS IŠMOKOS ATSTATYMO SKUBOS TVARKA
2023-10-12

Informuojame,kad Lietuvos Respublikos Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme 2023-01-01, 14 straipsnio 1 dalyje,,,Ligos išmokos dydis" nurodoma,kad Ligos išmoką,kurią moka darbdavys,dvi pirmąsias kalendorines nedarbingumo dienas ,negali būti mažesnė negu 62,06 procento ir didesnė negu 100 procentų išmokos gavėjo vidutinio darbo užmokesčio,apskaičiuoto Vyriausybės nustatyta tvarka.Nurodyta išmoka 62,06 procento buvo mokama darbuotojams Covido karantino metu.
Gautoje iš Lietuvos Vyriausybės pažymoje 2023-03-06 reg.Nr PSG-54 teigiama,kad Covido karantinas Lietuvoje panaikintas nuo 2020 m birželio 17 d.. SODROS viršpelnis 2022-12-31 sudaro daugiau nei 303 millijonus eurų,todėl remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 68 straipsnio 1 dalimi,nurodančiai,kad įstatymų leidybos teisė Seime priklauso Seimo nariams Respublikos Prezidentui,Vyriausybei.
Konstitucijos 33 straipsnio 3 dalimi,kuri nurodo ir leidžia piliečiams ruošti peticijas,LR Peticijų įstatymu 1999 liepos 7 d. Nr.VIII-1313 ,reikalaujame skubos tvarka atstatyti Ligos išmokos dydį iki 100 procentų,kurie mokami teisėjams ir prokurorams.Primename,kad remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsniu,Europos Sajungos pagrindinių teisių chartijos 20 straipsniu-įstatymui visi lygūs,nes diskriminacija yra draudžiama.

Lietuvos Žmogaus teisių gynimo asociacijos pirmininkas
Doc.dr.Romualdas Povilaitis

Lietuvos Žmogaus teisių gynimo asociacijos komiteto narys
Ričardas Jonaitis

Lietuvos Žmogaus teisių gynimo asociacijos pirmininko pavadsuotoja
Nijolė Orentaitė