DĖL MOBILIŲJŲ AMBULATORINIŲ ODONTOLOGIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO SUNKIAI SERGANTIEMS ASMENIMS


Parašų: 12
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Nijolė Orentaitė
  • Adresuota: Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijai Lietuvos Respublikos Vyriausybės Peticijų komisijai
  • Kategorija: Kita

Rementis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 53-čio straipsnio 1 dalimi,nurodančia,kad ,,Valstybė rūpinasi žmonių sveikata ir laiduoja medicinos pagalbą bei paslaugas žmogui susirgus,įstatymas nustato piliečiams nemokamos medicinos pagalbos teikimą"
2023-03-31d. Lietuvos Žmogaus teisių gynimo asociacija,toliau (Asociacija) tokį reikalavimą ,,Dėl mobiliųjų odontologinių brigadų įteisinimo Lietuvoje,sunkiai sergantiems asmenims",įteikė LR Seimo nariams.Sveikatos reikalų komiteto pirmininkui A.Matului,LR Seimo nariui A.Vinkui,kuriame nurodėme,kad sunkiai sergantiems asmenims reikalaujame įsteigti nuolat veikiančias ,,Mobiląsias ambulatorines odontologines paslaugas teikiančias brigadas".
Pasirodo,2014-2020 metais buvo vykdomas Europos Sąjungos fondų investicijjų veiksmų programos priemonė-,,Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu".Tuo tikslu buvo išleistas sveikatos apsaugos ministro 2019 m.sausio mėn. 17 d. įsakymas Nr.V-68,kuriame nurodyta,kokiems asmenims ir kokiu būdu privalo būti teikiama mobiliosios odontologijos brigados,odontologų paslaugos.
2023-10-06 įvyko Lietuvos Odontologų rūmų organizuojama Tarptautinė Baltijos regijonų šalių apskritojo stalo konferencija Mobilioji odontologija,kurioje šalys išsamiai pasakojo kaip ir kokiu būdu vykdomos Mobiliosios odontologijos paslaugos,sunkiai sergantiems žmonėms namuose ir tolimose kaimo vietovėse.Konferencijos metu paaiškėjo,kad tokioms paslaugoms teikti,Lietuvos Respublikoje turi tik viena,Alytaus rajono savivaldybė t.y. specializuotas autobusiukas su visa odontologine įranga.
Todėl dėl aukščiau išdėstytų faktų ,reikalaujame Seime priimti įstatymą nurodantį savivaldybėms įsigyti Mobiliuosius autobusiukus,kurie teiktų odontologinę pagalbą sunkiai segantiems asmenims,pensininkams ir kitiems asmenims,LR Vyriausybę-užtikrinti finansavimą specializuotų Mobiliųjų autobusiukų įsigijimui.

Lietuvos Žmogaus teisių gynimo asociacijos pirmininkas Doc.dr.Romualdas Povilaitis
Lietuvos Žmogaus teisių gynimo asociacijos komiteto narys Ričardas Jonaitis
Lietuvos Žmogaus teisių gynimo asociacijos pirmininko pavaduotoja Nijolė Orentaitė
[email protected]