Nuotolinis Mokymasis


Parašų: 6
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Jadvyga Stulpiniene
  • Adresuota: Telšių rj.Savivaldybė
  • Parašai renkami iki: 2024-02-13
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Sveiki. Prašau, pasirašykite šią peticija vardan vaikų. Tegul vaikai geriau mokosi namie,jau padidėjas sirgamumas jau ir suaugusieji serga ,,Corona’’ Virusu ir gryžta po mokyklos kiekvienas lietuvos vaikas su tam
Tikrais sirgimais ir bloga savijauta jau ir testus mokykla išdalino .Geriau sustabdykime tai greičiau nei Daugiau atsirado Sergančiujų ir Padarykime Mokiniams Nuotolinį Mokymą!

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime