Grąžinti normalius butelių kamštelius


Parašų: 13
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Julius Štrimaitis
  • Adresuota: Aplinkos ministerija
  • Parašai renkami iki: 2024-03-01
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Peticija dėl Senųjų Kamštelių Grąžinimo

Mes, senųjų kamštelių naudotojai, esame susirūpinę naujais kamšteliais, kurie neretai kelia nepatogumų ir diskomfortą. Suprantame, jog technologijos tobulėja, tačiau manydami, kad senieji kamšteliai atitiko daugelio mūsų poreikių, norime išreikšti savo pageidavimą grąžinti juos į rinką.

Naujieji kamšteliai neretai sukelia nepatogumų, nes jie neatsisuka taip, kaip buvę senieji. Tai gali būti nepatogu ir netgi sukelti diskomfortą daugeliui vartotojų. Atsižvelgdami į tai, prašome gamintojų atsižvelgti į mūsų pageidavimus ir suteikti mums galimybę pasirinkti senusius kamštelius, kurie mums buvo patogūs ir priimtini.

Prašome įvertinti šią peticiją kaip išraišką mūsų vartotojo nuomonės ir suteikti galimybę pasirinkti kamštelių, kurie atitinka mūsų poreikius. Mes tikimės, kad bendras sprendimas bus surastas, tenkinantis tiek naujų, tiek senų kamštelių naudotojų poreikius.

Taip pat prašome pasidalinti šia peticija su draugais, šeima ir kitais vartotojais, kurie gali pritarti mūsų nuomonei.

Dėkojame už jūsų paramą!

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime