Išsaugoti Kazimierą Labanauską „Ekonovus - Sen Ped“ lygos komisaro poste


Parašų: 0
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Benediktas Petkus
  • Adresuota: Vyriausybė, Seimas, lygos vadovybė
  • Parašai renkami iki: 2023-12-15
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Reikalaujame išsaugoti Kazimierą „Kazį“ Labanauską „Ekonovus - Sen Ped“ lygos komisaro poste ir anuliuoti lapkričio 15 d. pasirašytą nutarimą perduoti komisaro pareigas Karoliui „Tru-Sabakai“ Tiškevičiui.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime