Prieš nekilnojamojo turto mokestį pirmajam nekilnojamojam turtui.


Parašų: 35
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Šarūnas Mazrimas
  • Adresuota: Seimas
  • Parašai renkami iki: 2715-02-22
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Niekas neturėtų mokėti mokesčių valstybei už pirmąjį nekilnojamąjį turtą.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime
# Vardas Komentaras
1 Raimundas (Vilnius)
2024-01-09 / 18:44
Kadangi mėgstu logiką, neabejoju, kad šis mokestis yra vienas absurdiškiausių, nes jis yra kaip bausmė turėjimui - apmokestina daiktą, už kurį jau esi sumokėjęs visus mokesčius, dažnu atveju, dar ir banko paskolą pasiėmęs. Pavyzdžiui, visą gyvenimą turėjo žmogus namą mieste ir namelį kolektyviniame sode, o atėjus laikui liko vienas (viena), ir už tą turtą iš savo keturių penkių šimtų eurų pensijos turės mokėti tris šimtus ar, neduok Dieve, jei gyvena kokiam Žvėryne, kokius tris tūkstančius eurų