Vilniaus "Gijos" jaunimo mokyklos reorganizacijos sustabdymas


Parašų: 0
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Ignatas Iljinychas
  • Adresuota: Vilniaus miesto savivaldybės taryba
  • Kategorija: Kita

Šių metų gruodžio 6-tą dieną Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo reikalų komiteto posėdyje nuspręsta Miesto tarybos posėdyje pateikti siūlymą reorganizuoti Vilniaus "Gijos" jaunimo mokyklą, priimti sprendimą viena stadija, prijungiant ją prie Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusių mokymo centro. Tai stengiamasi padaryti greitai ir tyliai, nesuteikiant galimybės "Gijos" mokyklos bendruomenei pristatyti savo veiklos ar išsakyti savo nuomonės šiuo klausimu, be to pateikiant nepilną ar klaidinančią informaciją apie šios mokyklos veiklą, situaciją, ypatybes.

Vilniaus "Gijos" jaunimo mokykla - viena iš dviejų tokių mokyklų Vilniuje - skirta 14-17 metų paaugliams, dėl įvairių priežasčių nepritapusiems bendrojo lavinimo mokyklose (dėl patyčių, mokymosi ar elgesio sunkumų, motyvacijos stokos, dėmesio sutrikimų, stigmatizacijos susijusios su socialine-ekonomine padėtimi ar asmeninėm savybėm ir kt.). Šiai itin jautrių vaikų grupei mokykla teikia įvairiapusę individualizuotą (konkrečiam mokiniui pritaikytą) pagalbą, siekia juos išsaugoti mokymosi procese, suteikiant prieglobstį sunkiausiu kritiniu jų gyvenimo etapu ir vėliau grąžinant šiuos mokinius į bendrojo lavinimo mokyklas. Siekiant šių tikslų mokyklai itin svarbu išlaikyti savitą vidinę kultūrą, mažą bet glaudžią bendruomenę, aiškias ribas bei taisykles.

Mokyklos reorganizacija pagrindžiama taupymo sumetimais ir siekiu "optimizuoti" turto valdymą, tačiau šios mokyklos nesinaudoja bendru turtu ar patalpomis (o tik yra įsikūrusios viename pastate), o sutaupytų lėšų suma niekinė, palyginus su galima žala jautriai socialinei grupei - vaikams.

Šia peticija prašome:
- nepriimti skubotų sprendimų, galinčių neigiamai paveikti pagrindinius ir pažeidžiamiausius švietimo sistemos narius - vaikus.
- sustabdyti Vilniaus "Gijos" jaunimo mokyklos reorganizacijos projekto svarstymą viena stadija.
- planuojant reorganizaciją, atsižvelgti į mokyklos bendruomenės lūkesčius, siūlymus ir poreikius.