Parašo atšaukimas peticijoje: „Šaudmenų bei kitos karinės įrangos įsigijimas lengvatinėmis salygomis Lietuvos šaulių sajungos nariams.“