Šaudmenų bei kitos karinės įrangos įsigijimas lengvatinėmis salygomis Lietuvos šaulių sajungos nariams.


Parašų: 8
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Inga Pupkienė
  • Adresuota: Seimas
  • Parašai renkami iki: 2024-04-24
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Kadangi Lietuva turi nevisai adekvatų kaimyną rytuose. O karinė įranga ir šaudmenys pakankamai brangūs, kad būtų galima pastoviai treniruotis ir neatsilikti nuo technologijų, yra reikalinga sumažinti arba visiškai panaikinti šioms prekėms PVM arba leisti įrangą perkantiems asmenims susigrąžinti GPM. Tai nesudarytų didelės finansinės naštos valstybei, kadangi Lietuvoje yra tik viena sukarinta organizacija - Lietuvos šaulių sąjunga, kurioje atlieka tarnybą 14 tūkst. asmenų.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime