Dėl išskaitomų pinigų antstoliams mažinimo


Parašų: 6
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Alfas.
  • Adresuota: LT vyriausybė.Antstolių rūmai.
  • Parašai renkami iki: 2024-12-31
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Antstoliams Išskaitant iš darbuotojo 50%,kas virš MMA, žmonėms nebėra motyvacijos dirbti legaliai, tas reiškia neapmokestinamas pajamas, mažiau pinigų į biudžetą, mažesnes pensijas, paramas daugiavaikėms, jaunoms šeimoms, neįgaliems asmenims.Nedirbantis žmonės praranda kvalifikacijos darbo įgudžius.Mažėja darbuotojų,kurie sukuria produkta Lietuvoje,nes dauguma išvažiuoja į užsieni dirbti.
Skolos antstoliams atsiranda ne tik dėl tyčinių veiksnių.
SIŪLAU iki MMA, nuskaityti 20%, o virš MMA 30% nuo gaunamų mėnesinių pajamų.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime