Ne Lietuvos karių siuntimui į Ukrainą.


Parašų: 5 870
Paramos: 1,110.00 EUR


  • Autorius: Valdas Tutkus
  • Adresuota: LR Prezidentas ,LR Seimas,LR Vyriausybė
  • Parašai renkami iki: 2024-06-01
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių.

Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.).


Karių siuntimas į Ukrainą bet kokiu pretekstu,ne NATO formate,yra Lietuvos įtraukimas į karo veiksmus.Tai suteikia teisę Rusijai pradėti karo veiksmus prieš LIetuvą.
Kreipiuosi į LR Prezidentą,Vyriausybę ir LR seimą susilaikyti nuo tokio pavojingo žingsnio-įtraukimo Lietuvos į karą.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime
# Vardas Komentaras
1 Laimis
2024-04-11 / 23:25
Ginčai turi būti sprendžiami derybomis, o ne karu.
2 Nele
2024-04-11 / 09:03
Noriu ,kad nežūtų mūsų vaikai ir anūkai, mes su saujele karių nieko nepakeisim. Išbėgę ukrainiečiai pirmi turi gint savo tėvynę. Nenoriu karo prieš Lietuva.
3 Linas (Alytus)
2024-04-09 / 19:48
Pritariu Generolui ir Jo komandai! Ir dar norėčiau, kad visi kurie seime balsavo UŽ karių siuntimą į Ukrainą atsistatydintų!
4 Rita (Vilnius)
2024-04-09 / 16:28
Visi ginčai turi būti sprendžiami derybomis, o ne karu.
5 ARUNAS
2024-04-05 / 07:15
Visus Lansbergius reikia siusti ,o ne musu vaikus!!!!
6 Marytė (Kėdainiai)
2024-04-04 / 19:03
Nenoriu, kad žūtų Lietuvos kariai svetimame kare!
7 Judita (Kaunas)
2024-04-04 / 15:28
Nesutinku, kad Lietuvos kariai butu siunciami i Ukraina
8 Marija (Vilnius)
2024-04-04 / 14:50
Gerbiamas Prezidentė! Nelieskite žudyti mūsų vaikų!
9 Arūnas
2024-04-03 / 20:52
Tokius ministrus,karių siuntimo kur nereikia,sumanytojus reikia pačius ten siūsti,o geriau taikyt mirties bausmę.
10 Remeikienė (Vilnius)
2024-04-03 / 11:21
Palikit mūsų vaikus ramybėje ir baikit tą mobingą karo ukrainoje tema.
11 Vidas (Vilnius)
2024-04-01 / 20:37
Nesutinku, kad mūsų vaikai būtų siunčiami į Ukrainą.
12 Gintautas (Vilnius)
2024-03-31 / 19:45
Per Europą ritasi politikų (ir ne tik) masinės psichozės banga - Rusija puls NATO šalis! Po 3, 5, 7 metų. Matytų sėkmę, gal ir pultų. Manau, savo galimybes Rusija pamatė Ukrainos kare, kai visi šių šalių ištekliai ir strateginė situacija aiškiai sveria Rusijos naudai. Ir, esant tik griežtai dozuotai, šykščiai pagalbai iš šalies, palaužti Ukrainos nepavyksta. Dabar net didžiausias avantiūristas gerokai pagalvotų – ar verta pradėti? O jei tektų susidurti su pilna NATO šalių galia? Be branduolinio
13 Gražvydas (Mažeikiai)
2024-03-31 / 08:56
Tai aišku nepritariu.Mes turim ginti savo tėvynę. Koks turi būti idiotas,kad siųsti savo tautiečius.Ar rimtai valdininkai jau tokie palikę dzin ant Lietuvos.
14 Inga
2024-03-31 / 05:16
Siūlau siųsti savanoriškais pagrindais tuos, kurie trokšta siųsti į karą kitus! Bet siųsti juos be teisės sugrįžti atgal! Jei dėl kitos šalies jie pasirengę pakišti lietuvius, tai tokie tarp mūsų neturėtų galėti daugiau gyventi. Lai gyvena toliau savo Ukrainoje!!!
15 Paulius (Plungė)
2024-03-30 / 22:52
Visu pirma siuskite visus ukrainiecius vengiancius savo valstybes karo prievuoles esancius LR, uzuot aklai vykde kitu šaliu keliamus lukesčius.
16 Nijole (Vilnius)
2024-03-30 / 21:15
Nesutinku, kad Lietuvos žmones kariautų kitose valstybese
17 Valijus (Panevėžys)
2024-03-30 / 12:51
Nesiutinku kad lietuvos karei būtų sunčiami i ukraina.
18 Violeta (Vilnius)
2024-03-28 / 20:24
Nesutinku, kad Lietuvos kariai būtų siunčiami kariauti Ukrainoje
19 Aliona (Vilnius)
2024-03-28 / 20:04
Nesiutinku kad lietuvos karei būtų sunčiami i ukraina.
20 Juras (Kaunas)
2024-03-28 / 16:42
Nesutinku kad lietuvos kariai butu siunciami svetimu valstybiu karus kariauti. Sutinku kad lietuvos seimo nariai butu siunciami kariauti.
21 Vilma
2024-03-28 / 12:34
Nesutinku kad Lietuvos kariai butu siuncia mi I Ukraina
22 Aldona (Vilkaviškis)
2024-03-28 / 12:02
Ne ir dar kartą ne ,Negalima siųsti mūsų karių į Ukrainą .
23 Laima
2024-03-28 / 11:14
Nesutinku,kad Lietuvos kariai būtų siunčiami į Ukrainą,jie reikalingi mums sveiki ir gyvi!
24 Ramute
2024-03-28 / 10:45
Ne Lietuvos žmonių siuntiniu į Ukraina. Lai važiuoja Landzbergio vaikai
25 Aušrinė
2024-03-28 / 02:22
Nesutinku, kad Lietuvos kariai būtų siunčiami į Ukrainą. Mūsų šaliai nereikia karo. Noriu, kad mano šeima, artimieji galėtų saugiai gyventi mūsų šalyje. Mūsų šalies vyrai neturi kariauti svetimo karo!
26 Vilma (Klaipėda)
2024-03-27 / 23:01
Prieštarauju siuntimui!!!! Žmonės už taiką ir vienybę tautų!!!!
27 Jūratė
2024-03-27 / 21:57
Nekariaujam svetimo karo!Mes per daug smulkūs tokiems judesiams...Neleiskim SAVO VAIKAMS tapti patrankų mėsa!!!
28 Romena
2024-03-27 / 21:38
Tai ne mūsų karas, patys provokavo. Reikia siekti Taikos, o ne karo. Karo nori tie, kurie siunčia kariaut kitus, o ne save ir savo artimus
29 Loreta
2024-03-27 / 20:45
Mums niekas karo nepaskelbė, mūsų vaikai ne patrankų mėsa
30 Janina (Kaunas)
2024-03-27 / 18:08
Tegul valdžia savo vaikus siunčia,o dar yra nemažai kalinių,kuriems gal geriau patirtų kariauti,negu sėdėti iki gyvos galvos,taip kaip daro rusai