Gyvūnų nepriežiūra


Parašų: 17
Paramos: 25.00 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Karolina Laurinavičiūtė
  • Adresuota: Seimas
  • Parašai renkami iki: 2024-06-04
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Sveiki, Lietuvoje turime didelę problemą su gyvūnų nepriežiūra, mano manymu nenormalu tokiame amžiuje vis dar turėti tas pačias problemas: gyvūnų prieglaudos perpildytos, šunelius vis dar mėto į maišus prie konteinerių, katinėliai laksto palaidi neprižiūrimi, kekvieną dieną vis žmonės meta, kad gyvūnėliai pasimetę laksto gatvėse - būtina bausti asmenis GRIEŽTAI; manau, privaloma sutvarkyti gyvūną iš karto kaip tik prisiima žmogus jį į savo namus, aš suprantu, kad nevisiems atrodo protingai ką aš sakau, bet Lietuviai privalo pradėti gerbti silpnesnį ir jokiu būdų jo neskriausti.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime