Sunkiasvorės transporto priemonės pusantro metro atstumu nuo gyvenamųjų namų.


Parašų: 2
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Milda Tamošaitytė
  • Adresuota: Kauno Kelių eismo direkcija
  • Parašai renkami iki: 2024-06-06
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Panerių gatvėje, Vilijampolėje, Kaune sunkiasvorės transporto priemonės važinėja pusantro metro atstumu nuo gyvenamųjų namų, taip keliant grėsmę pėstiesiems bei gyventojams. Atsiradus ženklams, draudžiantiems stovėti pirmoje kelio juostoje, padidėjo transporto priemonių greitis ir sunkiasvorės transporto priemonės - sunkvežimiai pradėjo važiuoti pirmoje juostoje, dažnai viršijant greitį. To pasekoje kyla pavojus ir namams ir pėstiesiems einantiems šaligatviu. Pravažiuoja tokiu greičiu, kad sudreba namuose esantys baldai, pabunda kūdikis. Peticija rašoma siekiant uždrausti sunkiųjų transporto priemonių eismą Panerių gatvėje bei nuimti draudžiamuosius ženklus pirmoje juostoje. Sunkiosios transporto priemonės turėtų važinėti Jonavos gatve, o ne antroje juostoje. Dažnai greitis prilygsta autostradoje esančiam greičiui.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime