Grąžinti A. Anušauską į ministro pareigas


Parašų: 20
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Demokratija
  • Adresuota: LR Prezidentas, Seimas
  • Parašai renkami iki: 2024-04-30
  • Kategorija: Valdžia ir politika

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Seimo neatsakingi veiksmai, nepagrįsta ministrų rotacija rodo, kokia nestabili, nevieninga valdžia, komunikacijos stoka, neparankių asmenų šalinimas iš pareigų, kažkokie susitarimai ir postų mainai. Ar tokia politika nėra paranki Kremliui?

Ministras neleido ,,auksinių šaukštų" pirkimų ir tapo neparankus lobistams. Atsakingas valstybės lėšų administravimas, leidimas tapo kliūtis žaibiškiems brangiems pirkimams. Pirkti neadekvačiomis kainomis nesutikęs ministras tapo kliūtimi, reformų ,,stabdžiu".

Reikalaujame leisti ministrui A. Anušauskui užbaigti kadenciją ir baigti pavestus darbus. Tokio oraus, ramaus žmogaus krašto apsauga niekur neras.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime