Puškinas į Grūtą!


Parašų: 162
Paramos: 30.00 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Valdas Bartkevičius
  • Adresuota: Vilniaus miesto merui Valdui Benkunskui
  • Parašai renkami iki: 2024-05-08
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Gerbiamam Vilniaus merui Valdui Benkunskui.

Viešas laiškas.

Prašome nedelsiant imtis lyderystės ir realių darbų perkeliant A. Puškino paminklą į Grūto parką. Jo pozicija Lietuvos atžvilgiu buvo aiškiai imperialistinė, jis buvo rusų imperijos propagandistas ir okupacinės kariuomenės karininkas (nuorodas, reikalui esant, pateiksime).
Ukrainoje vyksta ne tik dekomunizacija, bet ir dekolonizacija, kas reiškia, kad visi rusijos imperijos pėdsakai ir ženklai yra ištrinami iš dabartinės Ukrainos viešosios erdvės. Nepaisant kasdienių taikių miestų bombardavimo, ukrainiečiai nuosaikiai dirba, kad ištrinti visą tą okupacinį palikimą.

Visuomeninkas Valdas Bartkevičius
kartu su Vadim Pozdniakov (vadovas NVO “Dekolonizacija .Ukraina” “Mova. Charkiv”)

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime
# Vardas Komentaras
1 Robertas (Vilnius)
2024-03-24 / 08:53
Užslėptos rusų imperializmo propagandos skleidėjų paminklų- turi nelikti!