Dėl dramaturgijos nominacijos „Auksinių scenos kryžių“ apdovanojimuose


Parašų: 344
Paramos: 100.00 EUR


  • Autorius: Gabrielė Labanauskaitė
  • Adresuota: LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRUI SIMONUI KAIRIUI, PROFESIONALIOJO SCENOS MENO VERTINIMO KOMISIJAI
  • Parašai renkami iki: 2024-06-24
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių.

Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.).


KREIPIMASIS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRĄ SIMONĄ KAIRĮ
IR PROFESIONALIOJO SCENOS MENO VERTINIMO KOMISIJĄ

Nėra spektaklio be dramaturgijos – ar tai būtų autorinė kūryba, pagal kurią statomas spektaklis, ar kartu su komanda kuriama viso spektaklio dramaturgija. Sunku rasti teatro, operos, šokio ar kokį kitą spektaklį, kuriame nebūtų pasitelkta dramaturgija ar jos priemonės.

Todėl mes - dramaturgės/-ai, režisierės/-iai, aktorės/-iai, scenografės/-ai, kompozitorės/-iai, scenos menų kritikės/-ai - ir kiti su scenos menu susiję žmonės pageidaujame, kad kiekvienais metais į „Auksinių scenos kryžių“ nominacijų sąrašą būtų įtraukta nacionalinės dramaturgijos nominacija, kartu su kitomis – režisūros, aktorių vaidmenų, kostiumų dizaino, scenografijos, muzikos kompozitorių ir kitų teatro meno profesionalų premijomis.

Kiekvienais metais Lietuvoje yra sukuriama daugybė spektaklių pagal lietuvių dramaturgiją, kurie yra gausiai lankomi ir mėgstami žiūrovų. Tai patvirtina ir LATGA, surenkanti gausias pajamas už autorių kūrybą. Dramaturgijos neįtraukimas į „Auksinių scenos kryžių“ nominacijų sąrašą rodo profesionaliojo scenos meno vertinimo komisijos nenorą puoselėti ar negebėjimą skirti scenos meno kūrinį sudančius dėmenis, neetišką ir nepagarbų požiūrį į dramaturgijos profesiją atstovaujančius kolegas ir nusižengia esminėms Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos deklaruojamoms vertybėms, puoselėjančioms nacionalinę kūrybą, tame tarpe ir Lietuvoje kuriamą dramaturgiją.

Suprantame, kad meno vertinimas yra labai subtilus procesas, reikalaujantis įsigilinimo į įvairius vertinamo kūrinio aspektus, bet atsisakymas pastebėti dramaturgiją kaip pilnavertišką spektaklio kūrybos elementą, verčia abejoti pačios komisijos profesionalumu, parodo nenorą stiprinti šio kūrybos lauko tradicijas ir raidą mūsų šalyje, sukuria iškreiptą scenos menų kūrybos procesų suvokimą, nuvilia dramaturgijos profesionalus ir jų kolegas.

Todėl prašome nuo 2025 metų nuosekliai ir kasmet įtraukti į „Auksinių scenos kryžių“ apdovanojimų nominacijas dramaturgijos kategoriją, taip skatinant nacionalinės dramaturgijos raidą ir sklaidą.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime
# Vardas Komentaras
1 Marta (Klaipėda)
2024-03-27 / 15:26
Režisierė. Režisūra ir dramaturgija stovi ant to paties laiptelio. Be jos - teatras apskritai sunkiai įsivaizduojamas.
2 Paulius (Panevėžys)
2024-03-27 / 15:00
Teatrinės mokyklos mokinys. Teatras prasideda nuo dramaturgo ir baigėsi su žiūrovų emocijomis.
3 Jolanta
2024-03-26 / 09:02
Labai reikalinga, reikšminga ir prasminga nominacija!
4 Jurga (Vilnius)
2024-03-25 / 19:29
Aktorė. Teatras - kolektyvinis darinys, kur nėra nereikalingų. Iškritus kuriai nors daliai ( dramaturgijai), viskas stoja, buksuoja...
5 Monika (Vilnius)
2024-03-25 / 17:43
Žurnalistė, teatro mėgėja, neprofesionali aktorė
6 Inga (Vilnius)
2024-03-25 / 16:29
Tokia nominacija aktuali ne tik teatrui, bet ir kitoms kultūros sritims - literatūrai, garsinių kūrinių scenarijų rašymams.
7 Aušra (Vilnius)
2024-03-25 / 16:24
Nacionalinė dramaturgija turi būti skatinama ir vertinama
8 Audrius (Kaišiadorys)
2024-03-25 / 16:21
Laukiam paaiškinimo kaip įsivaizduojat teatrą be dramaturgijos. Lygioj vietoj įžeidėt rašančius žmones juos nuvertindami, greičiausiai dėl to, kad patys niekada nerašėt, pabandykit.
9 Joris (Vilnius)
2024-03-25 / 13:15
Esu aktorius dirbantis teatre ir manau, kad dramturgai Lietuvoje turi būti ir yra verti būti pastebėti.