Peticija atleisti L. Kasčiūną iš LR krašto apsaugos ministro pareigų ir į jas grąžinti A. Anušauską.


Parašų: 97
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Tomas Markulis
  • Adresuota: Seimas
  • Parašai renkami iki: 2024-06-27
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Dabartinis (27.03.2024) Krašto apsaugos ministras L. Kasčiūnas kelia realią egzistencijos grėsmę Lietuvos valstybei kaip nepriklausomai šaliai ir nesuvokia realios grėsmės iš rytų. Jis vadovaujasi savo suvokimu apie pavojus šaliai ir nesvarsto kitų alternatyvų. Nepaiso NATO pozicijos nekariauti.
Stabdykime karą pasirašydami peticiją grąžinti į pareigas pasitraukusi iš pareigų A. Anušauską .

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime
# Vardas Komentaras
1 Vaidas (Kelmė)
2024-04-05 / 09:23
Atleisti šita veikeja iš visur kur tik galima. Mūrzos klano pakalika
2 Lina
2024-04-05 / 08:46
Atšaukti L.Kaščiūną,kol Lietuvos neitrauke į pavojų.
3 Rita (Vilnius)
2024-04-03 / 12:51
Kasčiūnas kelia grėsmę Lietuvos saugumui ir aršia retorika
4 Kęstutis
2024-04-03 / 08:29
mums nereikia karo šauklio, tegul pats vyksta į Ukrainą ir kariauja, o ne siunčia Lietuvos jaunuolius kariauti ir tai Lietuvą įvels į karą visa apimtimi, kam toks durnelis reikalingas ?
5 Aldona
2024-04-02 / 23:15
Atleisti iš pareigų krašto apsaugos ministrą LKASČIŪNĄ,karo kurstymu