Prieš "Rheinmetal" amunicijos gamyklos statybą universiteto miestelyje


Parašų: 365
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Degutis Šarūnas
  • Adresuota: Lietuvos Respublikos Seimas
  • Parašai renkami iki: 2024-07-16
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Mes, žemiau pasirašiusieji, studentai, dėstytojai, darbuotojai ir bendruomenės lyderiai, reiškiame didelį susirūpinimą dėl siūlomos šaudmenų gamyklos statybos mūsų universiteto miestelyje.

Reikalaujame:
1. Nutraukti visus šaudmenų gamyklos statybos universiteto teritorijoje planavimo darbus.
2. Surengti viešus svarstymus su universiteto, studentų bendruomenės ir vietos gyventojų atstovais, kad būtų aptartas galimas neigiamas poveikis sveikatai, saugai ir aplinkai.
3. Ieškoti alternatyvių vietų gamyklai, atsižvelgiant į galimą jos poveikį mūsų universiteto mokymo, mokslinių tyrimų ir kultūros iniciatyvoms.
4. užtikrinti skaidrumą ir atvirumą priimant sprendimus šiuo klausimu, įskaitant visos turimos informacijos apie planuojamą projektą ir jo galimą poveikį paskelbimą.

Raginame atsakingai žiūrėti į aplinkosaugos, švietimo ir visuomenės sveikatos klausimus ir tikime, kad mūsų universitetas turėtų išlikti vieta, skirta švietimui, mokslui ir inovacijoms, o ne pramoninei mirtinų ginklų gamybai.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime
# Vardas Komentaras
1 Nerijus (Kaunas)
2024-05-23 / 20:22
Jokių ginklų gamyklų miesto ribose negali net būti, Nes tai yra potencialus taikinys priešams.
2 Inga
2024-04-30 / 15:53
Ne tokiems "sąjungininkams", kurie trokšta mūsų šalį paversti Rusijos taikiniu! Gal verčiau patys pradėkime gaminti visuomenei naudingus produktus, nes jau vos ne viskas importuota.
3 Artūras (Kaunas)
2024-04-29 / 14:01
Esu PRIEŠ ginklų gamyklos statybas Lietuvos teritorijoje
4 Pavel
2024-04-29 / 00:00
Kas iniciatorius karinies gamyklos statybos mieste? Kas balsavo už? Ir dar prie moksleivių studentų dėstytoju? Kas tie patriotai? Piliečiai?
5 Arturas (Vilnius)
2024-04-26 / 08:20
Vaziuokit kariaut i kitas salis . Kariautojai didieji
6 Remigijus (Klaipėda)
2024-04-25 / 19:39
Nepritariu gamyklos statybai, tai bus pirmas taikinys priešui. Grėsmė gyventojams
7 Jurgita
2024-04-25 / 06:30
Nereikia paversti Lietuvos "bananų respublika". Kur galima skubos tvarka, nesilaikant įstatymų, poveikio aplinkai vertinimo, steigti karines gamyklas.
8 Zigmas (Šilutė)
2024-04-24 / 13:02
Musu saliai imoniu gaminanciu zudymo irankius nereikia
9 Jonas
2024-04-24 / 11:57
Jokių karinės amunicijos gamyklų Lietuvoje. Tokios gamyklos tai – Lietuvos valstybės sunaikinimas.
10 Lina (Šiauliai)
2024-04-24 / 08:31
Prieš amunicijis gamyklos statybą visoje Lietuvoje.
11 ILJA
2024-04-24 / 03:29
Kitų vietų tokiai gamyklai statyti visoje Lietuvoje nėra ???
12 Artūras (Zarasai)
2024-04-23 / 16:17
Tokių gamyklų neturi būt, tik ūkio gamyklos kurios neštų nauda.
13 Kęstutis
2024-04-23 / 16:14
Nes būsime taikiniai. Ir tikrai pagrįsti taikiniai.
14 Vanda
2024-04-23 / 11:57
Aš prieš bet kokią karinę pramonę, ypač mūsų šalyje
15 birutė (Vilkaviškis)
2024-04-23 / 09:48
TIK DURNI GALI LEISTI STATYTI TOKIAS GAMYKLAS, NELAIMĖJO DAR NIEKAS PRIEŠ R-RUSIJĄ IR NELAIMĖS, IĮ ŠIS KARAS TRA TIK TURČIŲ DALINIMASIS TURTAIS, TODĖL TOKIAI VALSTYBEI KAIP LIETUVA, NEREIKIA TOKIŲ GAMYKLŲ NES BŪTŲ JOS SUNAIKINIMAS
16 Antanas (Plungė)
2024-04-23 / 08:24
Lietuva tapo jankių poligonas su šaudmenų gamyklomis
17 Karina
2024-04-23 / 08:18
Aš kategoriškai prieš bet kokį karinės paskirties objektų statybą Lietuvoje, nes jeigu bus konfliktas, tai bus teisėtas tikslas bombordavimui
18 Asta (Klaipėda)
2024-04-23 / 07:49
Aš prieš bet kokią karinę pramonę, ypač mūsų šalyje
19 Aliona (Druskininkai)
2024-04-23 / 07:29
Lietuva turi tapti taikos, nepriklausama salimi, o ne usa vasale ir karo kurstitoja
20 Petras (Vilnius)
2024-04-22 / 23:33
Aš kategoriškai prieš bet kokį karinės paskirties objektų statybą. NATO von iš Lietuvos čia lietuvių žemė.
21 Raimonda
2024-04-22 / 19:45
Bet kokiais būdais privalome sustabdyti karo maitvanagius! NATO ir Bundeswehr -lauk iš Lietuvos!
22 Rišard (Vilnius)
2024-04-22 / 19:05
Jokių karinės pramonės gamyklų šalia mokslo ir švietimo įstaigų! Jaunoji karta yra mūsų šalies ateitis o ne gyvasis skydas.
23 Elmyra
2024-04-22 / 18:44
Nepaverskite Lietuvos jankiu poligonu. Nereikia mums tokios gamyklos
24 Albertas (Vilnius)
2024-04-22 / 16:58
Negalima statyti karo pramonės įmonių švietimo ir mokslo įstaigų nei teritorijoje,nei šalia.
25 Aistė (Vilnius)
2024-04-22 / 15:04
Būtina atsakingai žiūrėti į aplinkosaugos, švietimo ir visuomenės sveikatos klausimus. Tikiu, kad universitetas turėtų išlikti vieta, skirta švietimui, mokslui ir inovacijoms, o ne pramoninei mirtinų ginklų gamybai.
26 Ramunė
2024-04-22 / 14:45
Jokių statybų, jokių ginklų gamyklų, mums tikrai to nereikia
27 Birutė
2024-04-22 / 11:24
Prieš ginklų gamyba aplamai, kažkam reikia valstybinę žemę užgrobti,prieš tokį norą
28 Ričardas
2024-04-22 / 10:30
Pritariu ir reikalauju, kad būtų nutraukti visi projektavimo ir paruošiamieji darbai!
29 Rita (Vilnius)
2024-04-20 / 16:04
Ar norėtume gyventi šalia tos gamyklos?Kiek žmonių bus įdarbinta?Koks atstumas nuo gyvenamųjų pastatų ir kokia apsauga ten gyvenantiems žmonėms?
30 Saulius
2024-04-20 / 11:53
Kodėl nestatomi maisto ,tekstiklės,medžio apdirbimo pramonės statiniai?Ši gamykla tiksinti bomba.