STOP Socialinių-pilietinių valandų rinkimui


Parašų: 113
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Vitalija
  • Adresuota: Švietimo ministerija
  • Parašai renkami iki: 2024-08-31
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Jau ne vienerius metus šalies ugdymo įstaigose 5–10 (II gimnazijos) klasių mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą privaloma socialinė-pilietinė veikla. Jai skiriama ne mažiau kaip 10 valandų (pamokų) per mokslo metus. Dažniausiai reikalaujama surinkti 20 valandų. Jei nesurenkama valandų - vaikas neperkeliamas į sekančią klasę.
Pasirašantieji po šia peticija prašo panaikinti socialinių-pilietinių valandų privalomą rinkimą ir palikti kaip pasirenkamą dalyką.
Užteks išnaudoti vaikus ir nelegaliai priversti dirbti.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime
# Vardas Komentaras
1 Nijolė (Vilnius)
2024-06-11 / 07:57
Ugdymo įstaigoje ugdoma, o ne mokoma veidmainiauti ir parašus „duoneliauti“.
2 Andrius (Vilnius)
2024-06-10 / 23:35
Tas socialinių valandų rinkimas,tai tikra nesąmonė...
3 Viktor (Vilnius)
2024-06-06 / 09:22
Nematau jokios realios naudos. Vaikų pilietinė pareiga yra mokytis, o ne pakeisti valytojus. Vakaruose yra savanorių judėjimas, kuris yra grynai savanoriškas, o šita yra sovietinio stiliaus prievarta
4 Birutė
2024-06-06 / 06:02
Socialinės valandos,tai turėtų būti savo noro. Vaikus mokiname viską daryti per prievartą!! Tad nesutinku,kad vaikai PRIVALO rinkti valandas. Socialinės valandos tai jau prieštarauja pačiai sąvokai su privaloma.
5 Jolanta (Kėdainiai)
2024-06-05 / 21:22
Socialinių valandų rinkimas,skamba kaip vaikų išnaudojimas.Jie ir taip apkrauti klasės ir namų darbais,gryžta pikti ir pavargę.
6 Milda (Šiauliai)
2024-06-05 / 21:11
Tikrai reikia baigti gegužės mėnesį, vaikai ir taip pavargsta, dar karšta,jie nebegilinasi į mokslą!!
7 Kristina
2024-06-05 / 17:21
Tas socialinių valandų rinkimas,tai tikra nesąmonė...
8 Alfridas (Vilnius)
2024-06-05 / 13:54
Kas myli Lietuvą, kovoja su alkoholiu. (P. Cvirka)
9 Lina
2024-05-31 / 23:15
Pritariu. Kokia čia gali būti privaloma savanorystė.