Dėl kunigo Elijaus Markausko atleidimo iš pareigų


Parašų: 70
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Pal. Michalo Sopočkos Bažnyčia
  • Adresuota: Vilniaus arkivyskupijos kurijai
  • Parašai renkami iki: 2024-09-05
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

2024 m. birželio 4 d., antradienį, Vilniaus arkivyskupija paskelbė apie naujus kunigų paskyrimus, informuodama, kad kunigas Elijas Anatolijus Markauskas atleidžiamas iš Juodšilių Pal.Mykolo Sopočkos bažnyčia rektoriaus pareigų.

Kunigas Elijas Anatolijus Markauskas buvo paskirtas į šią bažnyčią 2021 m. kovo 10 d. ir per trejus metus tapo parapijiečių mylimas ir gerbiamas. Nepaisant ribotų išteklių, jis padarė daug reikšmingų darbų: įvedė šildymą bažnyčioje, sutvarkė laiptus, įrengė puikius vargonus, atnaujino altorius. Bažnyčia visus metus yra išpuošta gėlėmis. Ir dar daug neįkainojamų darbų nuveikta ir kuriami planai.

Juodšilių bažnyčios tikintieji, reikalauja, kad kunigas Elijas Anatolijus Markauskui ir jo parapijiečiams būtų suteikta teisė pasidžiaugti kartu nuveiktais darbais ir nukelti tarnystės perkelimą į kitą parapiją nenustatytam laikotarpiui.
Ar sutinkate su gauta informacija?

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime
# Vardas Komentaras
1 Alfridas (Vilnius)
2024-06-13 / 18:54
Galėtų kunigai per mišias vyną (velnią) ne gerti, bet lieti lauk, kad mūsų džiaugsmui nieko netrūktų.
2 Diana
2024-06-11 / 11:14
Jeigu yra nepasitenkinimu parapiiečiu tokiu atveju reikia butinai keisti Eliju Anatoliju Markauska.
3 Daina (Kaunas)
2024-06-11 / 10:44
Uz kuniga Elija Anatoliju Markauska, leisti jam dirbti ir rupintis parapijieciais.
4 Darius (Vilnius)
2024-06-07 / 11:05
Tegul keičia ten kur kunigai po 10 metu sėdi ir neko nedaro parapijai.