# Vardas Komentaras
1 Almantas
2 Danielius
Pritariu šiai Peticijai.Šalin rankas nuo Libijos!
3 Darius
daugumai teiginių pritariu
4 V.
NATO ir JAV - grobikai ir agresoriai. Gėda, kad Lietuvos valdžia lenda jiems į vieną vietą
5 Tomas
Prakeikti kruvini NATO agresoriai, šalin rankas nuo Libijos!!
6 M.
7 G.
Lygiai taip pat NATO ir JAV kareivos diegia “demokratiją” Afganistane ir Irake.
8 Tomas
9 Jonas
10 Antanas
Platoka. B8tinas kreipimasis ir 5 JT, kurios rezoliucija dangstmasi tuos nusikaltimus vykdant.
11 Romualdas
12 Gabija
tik duokit amerikonams naftos!
13 Gintaras
14 K.Ališauskas
Jiems rūpi ne žmonės, o nafta...
15 D.
Grobikai, šalin rankas nuo Libijos!
16 Viktoras
17 K.Levickas
18 A.Apulskis
19 Algis
Pritariu peticijai 100 %
20 Jonas
Agresijai ir naujam kolonializmui - NE!
21 SIGITAS
22 G.Tamutyte
23 R.Kozeniauskas
Sustabdyti kara
24 Armūnas
XXI amžiaus gėda! Kas jums davė teisę kištis į suverenių valstybių reikalus? Beje, JT mandatas nesuteikė jums teisės bombarduoti miestus.
25 Asta
26 Elena
27 A.
28 Arūnas
29 G.Tamutyte
30 Andrius