# Vardas Komentaras Miestas Pasirašymo data
1 Almantas S...
2 Danielius V... Pritariu šiai Peticijai.Šalin rankas nuo Libijos!
3 Darius L... daugumai teiginių pritariu
4 V. P... NATO ir JAV - grobikai ir agresoriai. Gėda, kad Lietuvos valdžia lenda jiems į vieną vietą
5 Tomas J... Prakeikti kruvini NATO agresoriai, šalin rankas nuo Libijos!!
6 M. Ž...
7 G. V... Lygiai taip pat NATO ir JAV kareivos diegia “demokratiją” Afganistane ir Irake.
8 Tomas L...
9 Jonas M...
10 Antanas K... Platoka. B8tinas kreipimasis ir 5 JT, kurios rezoliucija dangstmasi tuos nusikaltimus vykdant.
11 Romualdas S...
12 Gabija Z... tik duokit amerikonams naftos!
13 Gintaras R...
14 K.Ališauskas ... Jiems rūpi ne žmonės, o nafta...
15 D. k... Grobikai, šalin rankas nuo Libijos!
16 Viktoras L...
17 K.Levickas ...
18 A.Apulskis ...
19 Algis L... Pritariu peticijai 100 %
20 Jonas d... Agresijai ir naujam kolonializmui - NE!
21 SIGITAS J...
22 G.Tamutyte ...
23 R.Kozeniauskas ... Sustabdyti kara
24 Armūnas B... XXI amžiaus gėda! Kas jums davė teisę kištis į suverenių valstybių reikalus? Beje, JT mandatas nesuteikė jums teisės bombarduoti miestus.
25 Asta J...
26 Elena B...
27 A. K...
28 Arūnas J...
29 G.Tamutyte ...
30 Andrius P...