Neleiskime sunaikinti Vingio parke šeimos pramogų centro ,,Lakštingala"