Prieš kosmetologinės veiklos reglamentavimą be kosmetikų ir kosmetologų atstovų