Parašo atšaukimas peticijoje: „Myiagi “Kolibri” turėtų tapti Lietuvos himnu “