Dėl vaikų darželio steigimo Vilniaus rajone, Rudaminoje.


Parašų: 137


  • Autorius: Aleksandra Minajeva
  • Adresuota: Vilniaus rajono savivaldybė
  • Kategorija: Švietimas


DĖL PAPILDOMO DARŽELIO STEIGIMO RUDAMINOS SENIŪNIJOJE

Rudaminos seniūnijoje yra labai didelis poreikis papildomo lietuvių darželio. Nes kiekvienais metais lietuvių lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ gauna virš 50 prašymų priimti vaiką į lopšelį, bet į ankstyvojo amžiaus grupę priimami tik 15 mažylių. Kiti stovi eilėje, užsirašo į tolimesnių kaimų darželius arba keičia registraciją ir bando patekti į Vilniaus miesto darželį. Jeigu pradeda lankyti miesto darželį, atitinkamai ir darbą ieško arčiau jo. O tai reiškia, gyvena rajone, bet kiekvieną rytą didiną miesto kamsčius, mažina rajono plėtrą ir funkcionalumą, o svarbiausia – silpnina vaikų sveikatą ir emocinę būsena, nes daug laiko praleidžia automobilyje. (Rudaminos seniūnija nepateikė duomenų, kiek šiai dienai registruota ikimokyklinio amžiaus vaikų.)
Panaši situacija ir Nemėžio seniūnijoje. Pagal seniūnijos duomenis vaikų iki 7 metų joje deklaravo 975, o vien Skaidiškių km. – apie 300, ir jie turėtų tilpti į vieną Skaidiškių lietuvių-lenkų mokyklą-darželį, kurioje yra tik 4 lietuvių kalba ugdomos grupės.
Tėvų prašymu buvo sukurta suinteresuotų šeimų grupė Facebook portale. Iš 45 apklaustų šeimų, 29 norėtų lankyti lietuvių darželį, 11-lenkų, 4-rusų ir 1-anglų. https://www.facebook.com/groups/1725055020933321/
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 28 straipsnio 6 dalyje nurodoma, kad savivaldybė privalo turėti optimalų pradinio, pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo vaikų (ikimokyklinio, priešmokyklinio, kito neformaliojo) ir suaugusiųjų švietimo programų teikėjų tinklą, užtikrinantį asmenų ugdymąsi ir jų teisę mokytis valstybine kalba, ir pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių įstaigų tinklą. Vietovėse, kuriose savivaldybė neužtikrina asmenų teisės mokytis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas valstybine kalba, gali būti steigiamos valstybinės mokyklos, kuriose ugdymo programos vykdomos valstybine kalba.
Vaikų skaičius rajone auga, darželio poreikis vis didėja, todėl prašome jau dabar svarstyti šį klausimą
Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas garantuoja asmenų teisę apskųsti viešojo administravimo subjektų veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, taip pat teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą.

# Vardas Komentaras
1 Neskelbiama
2020-02-12 / 07:13
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
2 Neskelbiama
2019-05-04 / 19:29
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
3 Neskelbiama
2019-04-03 / 12:20
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
4 Neskelbiama
2019-04-03 / 11:06
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
5 Neskelbiama
2019-03-29 / 20:52
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
6 Neskelbiama
2019-03-29 / 15:37
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
7 Neskelbiama
2019-03-29 / 13:02
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
8 Neskelbiama
2019-03-29 / 07:06
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
9 Neskelbiama
2019-03-28 / 22:37
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
10 Neskelbiama
2019-03-28 / 15:10
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
11 Neskelbiama
2019-03-28 / 07:51
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
12 Neskelbiama
2019-03-28 / 07:49
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
13 Neskelbiama
2019-03-27 / 20:30
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
14 Neskelbiama
2019-03-27 / 18:17
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
15 Neskelbiama
2019-03-27 / 18:10
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
16 Neskelbiama
2019-03-27 / 16:51
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
17 Neskelbiama
2019-03-27 / 16:50
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
18 Neskelbiama
2019-03-27 / 16:37
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas