BENDRUOMENĖS NESUTIKIMAS - DĖL DOVILŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ REORGANIZAVIMO PRIJUNGIANT PRIE DOVILŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS


Parašų: 113


  • Autorius: A.Rudgalvienė
  • Adresuota: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
  • Kategorija: Švietimas

Klaipėdos r. Dovilų lopšelio-darželio „Kregždutė“ ir Dovilų miestelio bendruomenė išsako savo nepritarimą dėl 2020 m. Klaipėdos r. švietimų įstaigų optimizavimo, kuriuo numatoma reorganizuoti Dovilų lopšelį-darželį „Kregždutė“ prijungiant prie Dovilų pagrindinės mokyklos.
Doviluose lopšelis-darželis įkurtas 1961 m. Nuo 1987 m. persikėlė į naują pastatą ir sėkmingai veikia. Įstaiga sukaupė vertingą ikimokyklinio ugdymo patirtį, subūrė aktyvią bendruomenę. Tėvai šį darželį renkasi ne tik dėl to, kad jis yra arčiausiai gyvenamosios vietos, bet ir dėl to, kad ši įstaiga yra savita, turinti tradicijas, puoselėjanti etninę kultūrą, sveiką gyvenseną ir atliepia bendruomenės poreikius. Vaikams darželyje sudarytos puikios sąlygos asmeninei saviraiškai, specialiajai pagalbai, rengimuisi mokyklai. Lopšelis-darželis padeda spręsti darželių trūkumo kaimyninėse seniūnijose problemą. Darželį šiuo metu lanko 120 vaikų, iš jų apie 25 proc. vaikų atvyksta iš kitų artimų kaimų: Birbinčių, Lėbartų, Lyverių, Šernų, Galtų, Kiškėnų. Darželis netalpina visų norinčių patekti vaikų, šiuo metu turime 142 prašymus. 2007 m. buvo parengtas darželio plėtros projektas, tačiau jo neįgyvendinus, įkurtos grupės Dovilų pagrindinės mokyklos patalpose, nuo 2011 m. viena, o nuo 2015 m. dvi grupės.
2014 m. lopšelis-darželis renovuotas, įstaiga turi puikias sąlygas visapusiškam vaikų ugdymui ir darbuotojų darbui.
2020 m. Klaipėdos r. švietimo įstaigų optimizavimo plane numatyta reorganizacija prijungiant mažesnį mokinių skaičių turinčias mokyklas prie didesnį mokinių skaičių turinčių mokyklų. Dovilų lopšelį-darželį lanko 120 vaikų, o Prijungus prie Dovilų pagrindinės mokyklos lopšelis-darželis neturės lygių galimybių priimti sprendimus dėl įstaigos veiklos tęstinumo, darbuotojų darbo sąlygų.
2020 m. Klaipėdos r. švietimo įstaigų tinklo optimizavimas skubotas, nepagrįstas kokybiniais vertinimais, teigiama, kad sutaupytos lėšos valdymui bus skiriamos ugdymo kokybės gerinimui, tačiau bendruomenė pasigenda aiškaus naudos ir sutaupytų lėšų panaudojimo pagrindimo ir užtikrinimo, kad jos bus skiriamos ikimokyklinio ugdymo kokybei gerinti. Kokybiškai nepagrįstas optimizavimas kelia emocinę įtampą, neužtikrintumą dėl įstaigos veiklos tęstinumo, abejonių dėl ugdymo kokybės išlaikymo.
2020 m. Klaipėdos r. švietimo įstaigų optimizavimo plane pabrėžiama, jog dėl neformaliojo švietimo mokyklų reorganizavimo Savivaldybės taryba sprendimus priima savarankiškai. Pažymėtina, kad iš 11 šiuo metu Klaipėdos rajone veikiančių savarankiškų ikimokyklinio ugdymo įstaigų po reorganizacijos liktų 5 savarankiškai veikiančios ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Toks ženkliai mažinamas savarankiškų ikimokyklinių įstaigų skaičius rajone gali reikšti mažėsiantį dėmesį ikimokykliniam ugdymui. Tai nepriimtina mums, auginantiems ikimokyklinio amžiaus vaikus, ir kelia dvejonių, ar teisingas taupymas ikimokyklinio ugdymo sąskaita.
Dovilų lopšelio-darželio bendruomenė reorganizavimą prijungiant prie Dovilų pagrindinės mokyklos vertina, kaip veiksmą, kuriuo nuneigiamas bendruomenės indėlis, vadovo, visų darbuotojų vaidmuo puoselėjant ir plėtojant sėkmingą ikimokyklinio ugdymo įstaigos veiklą.

Dovilų lopšelio-darželio "Kregždutė" ir Dovilų miestelio bendruomenės išreiškia savo poziciją jog, jungti darželio ir mokyklos nereikia, kadangi lieka labai daug neatsakytų klausimų, nepaskaičiuotos/nepamatuotos pasekmės, manome, jog jungimas pablogins mūsų vaikų ugdymo sąlygas, todėl mes reikalaujame, kad mūsų nuomonė būtų neignoruojama, bei į ją atsižvelgiama.

# Vardas Komentaras
1 Neskelbiama
2019-12-04 / 12:30
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
2 Neskelbiama
2019-11-29 / 01:17
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
3 Neskelbiama
2019-11-28 / 20:51
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
4 Neskelbiama
2019-11-28 / 20:45
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
5 Neskelbiama
2019-11-28 / 20:04
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
6 Neskelbiama
2019-11-28 / 15:17
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
7 Neskelbiama
2019-11-28 / 11:29
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
8 Neskelbiama
2019-11-28 / 10:33
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
9 Neskelbiama
2019-11-28 / 09:22
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
10 Neskelbiama
2019-11-28 / 09:21
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
11 Neskelbiama
2019-11-28 / 08:12
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
12 Neskelbiama
2019-11-27 / 22:33
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
13 Neskelbiama
2019-11-27 / 22:27
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
14 Neskelbiama
2019-11-27 / 22:26
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
15 Neskelbiama
2019-11-27 / 20:45
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
16 Neskelbiama
2019-11-27 / 20:43
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
17 Neskelbiama
2019-11-27 / 20:15
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
18 Neskelbiama
2019-11-27 / 20:05
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
19 Neskelbiama
2019-11-27 / 19:54
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
20 Neskelbiama
2019-11-27 / 19:41
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
21 Neskelbiama
2019-11-27 / 19:39
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
22 Neskelbiama
2019-11-27 / 19:31
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
23 Neskelbiama
2019-11-27 / 19:24
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
24 Neskelbiama
2019-11-27 / 19:22
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
25 Neskelbiama
2019-11-27 / 19:06
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
26 Neskelbiama
2019-11-27 / 19:01
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
27 Neskelbiama
2019-11-27 / 18:52
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
28 Neskelbiama
2019-11-27 / 18:43
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
29 Neskelbiama
2019-11-27 / 18:35
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
30 Neskelbiama
2019-11-27 / 18:33
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas