Už akivaizdų manipuliavimą mirtimis turi atsistatydinti ne NVSC direktorius, bet LR Sveikatos apsaugos ministras