Kad Skinderiškio dendrologiniui parkui būtų suteiktas Kęstučio Antano Kaltenio vardas