Dėl pastatų pridavimo tvarkos teisės aktų pakeitimų, įsigaliojusių nuo 2022-05-01