Grąžinti valstybei elektros vandens ir dujų tiekimą be verslo įsikišimo


Parašų: 20
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Jolanta
  • Adresuota: Seimas, vyriausybė, savivaldybė
  • Kategorija: Kita

Paskutinės mokesčių rinkliavos už pragyvenimui būtinuosius faktorius kaip elektra ir šildymas, puikiai atskleidė laisvos ir "nepriklausomos" LR valstybės priklausomybę nuo privataus verslo sektoriaus. Privatūs verslininkai "Tiekėjai" pateikinėja neadekvačias sąskaitas už elektros tiekimą, nesiteikia atsakinėti į skambučius, kai reikalaujama paaiškiti situaciją ir prisiima neaiškias atsakomybes už nepagrįstus elektros tiekimo darbus, kurių jie net neatlikinėja, ko pasekoje vis tiek reikia kreiptis į tiesioginį elektros tiekėją ESO ir spręsti tiek mechanines problemas, tiek deklaravimo ataskaitas, bei sąskaitų klausimus. Problema yra paprasta - permokama elektros energijos paslauga antroms rankoms. Tokių perpardavėjų laisvoje, demokratiškoje, draugiškoje gyventojui Lietuvos valstybėje neturėtų būti. Yra trys būtiniausi socialinio patogumo faktoriai dirbančiam piliečiui, kurie turi būti patenkinti: vanduo, maistas ir būstas. Mūsų atveju maistas yra brangus - kaimyninė Lenkija ne tik sumažintą PVM taiko, bet ir lietuviškas prekes perka pigiau, nei mes gyvendami Lietuvoje. Šalto vandens kaip ir tenkintų kainas, bet problema iškyla, kai prasideda šildymo sezonas ir už karštą vandenį tenka sumokėti mižiniškas kainas arba išsimokėti dalimis, o dabar dar turime ir pakilusias elektros kainas dėl "Naujų tiekėjų"- faktorius namai! Valstybė nesuteikia garantijų dirbančiams piliečiui dirbti ir užsidirbti tiek, kad galėtų pasiimti būstą be paskolos, tik apkrauna neadekvačiais mokesčiais, kurie dar sugeba viršyti vidutinį atlyginimą gaunančio gyventojo pajamas. Atiduoda privačiam veslui būtinųjų pragyvenimo faktorių apmokęstinimą visiškai nekontroliuodami, nei kainų pokyčio, nei gyventojo darbo užmokęsčio padidėjimo. Šia peticija siekiu atkreipti dėmesį ir atsisukti į opiausias problemas neleidžiančias oriai ir visavertiškai gyventi. Tam tikri dalykai valstybėje turi būti pamatiniai: valstybės reguliuojamas vanduo, elektra, dujų tiekimas - žmogaus pragyvenimo faktorius. Pirma valstybė nesuteikia stabilumo su kainų pokyčiais ir gyventojai iš baimės yra priversti taupyti - vadinasi apyvartiniai pinigai yra šaldomi, antra gyventojai skolinasi ir lenda į dar didesnius įsipareigojimus, bei jie vis tiek neišleidžia pinigų, nes turi save riboti. Siūlau šią peticiją pasirašyti siekiant minimalizuoti kainų kilimą pagal dabartinę situaciją. Vienas valstybinis tiekėjas kiekvienam iš sektorių pristabdytų dabartinį kainų pokytį. Atsidarytų daugiau padalinių paslaugų tiekimui bei daugiau valstybinių darbo vietų.