Dėl LR Žemės įstatyme nustatyto atlygio netaikymo ne ūkinę komercinę veiklą vykdantiems subjektams


Parašų: 71
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Valerijus Vencius
  • Adresuota: Lietuvos Respublikos Seimas
  • Kategorija: Valdžia ir politika

Mes, Lietuvos Respublikos piliečiai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punktu bei 12 straipsnio nuostatomis, kreipiamės į Lietuvos Respublikos (toliau - LR) Seimą su prašymu pripažinti šį mūsų kreipimąsi peticija.

Kreipimosi priežastys ir tikslai:
Nuo 2022 m. kovo 1 d. įsigaliojo 2021-11-25 priimti LR Seimo LR Žemės įstatymo pakeitimai (Nr. XIV-717), aktualūs didelei daliai Lietuvos statytojų nuomojamoje valstybinėje žemėje, bet labiausiai pokyčius pajuto butų savininkų bendrijos, norinčios praplėsti esamas automobilių stovėjimo aikšteles. Įsigaliojus minėtiems įstatymo nuostatų pakeitimams, statant naujus ar rekonstruojant esamus statinius, nepriklausomai nuo to, ar statinys didinamas, ar mažinamas, tai darantiems asmenims atsiranda prievolė valstybei bei savivaldybei, kurios teritorijoje yra žemės sklypas, sumokėti atitinkamo dydžio mokestį (įstatyme pavadintą atlyginimu už galimybę statyti ir (ar) rekonstruoti statinius ar įrenginius). Analogiškas reglamentavimas liko 2023-01-04 įsigaliojus 2022-06-30 LR Seimo priimtam LR Žemės įstatymo pakeitimo įstatymui Nr. XIV-1311, kurio 10 straipsnis taip pat numato aptariamą mokestį už galimybę rekonstruoti statinius. Šis mokestis skaičiuojamas nuo planuojamo padidinti bendro patalpų ploto ir/ar bendro žemės sklypo užstatymo ploto lyginant jį su nustatytu Nekilnojamojo turto registre. Priklausomai nuo sklypo ploto padidėjimo, mokesčio dydis gali svyruoti nuo 5 proc. iki 75 proc. dydžio valstybinės žemės sklypo vidutinės rinkos vertės. Vidutinė žemės sklypo rinkos vertė nustatoma atlikus vertinimą masiniu būdu Vyriausybės nustatyta tvarka ir skelbiama Valstybės įmonės „Registrų centras“ duomenų bazėje. Kaip tai atsilieps praktiškai? Pvz., bendrija, turinti 500 kv. m. ploto automobilių parkavimo aikštelę, narių susirinkime nusprendžia ją praplėsti iki 625 kv. m. ploto. Padidėjimas - 25 proc. Vadovaujantis pakeisto LR Žemės įstatymo 10 straipsnio 3 dalies 4 punktu bendrija iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo privalėtų sumokėti net 35 proc. dydžio mokestį nuo išnuomoto žemės sklypo rinkos vertės, kuri pvz., Alytaus mieste gali siekti ir kelias dešimtis tūkstančių eurų - jeigu nuomojamos žemės sklypas įvertintas 30 000 eurų, mokėtinas mokestis sudarytų net 10 500 eurų. Tokio dydžio papildomas mokestis (atlyginimas) yra nepakeliama papildoma finansinė našta gyventojams, jo įvedimas stabdo visoje Lietuvoje aktualios automobilių stovėjimo vietų trūkumo problemos sprendimą. Todėl siekiame minėto įstatymo išimčių ne ūkinę komercinę veiklą vykdantiems subjektams nustatymo.

Reikalavimai ir siūlymai:
Mes, pasirašę šią peticiją, nesutinkame su 2022-06-30 LR Seimo priimto LR Žemės įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1311 10 straipsniu.
Reikalaujame, kad LR Seimas priimtų reikalingus LR Žemės įstatymo pakeitimus numatančius 10 straipsnio taikymo išimtį ne ūkinę komercinę veiklą vykdantiems subjektams statant ir (ar) rekonstruojant statinius ar įrenginius išnuomotame valstybinės žemės sklype.
Siūlome artimiausioje LR Seimo sesijoje priimti Lietuvos Respublikos žemės įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1311 pakeitimą, papildant 10 straipsnį dalimi: „Ne ūkinę komercinę veiklą vykdantiems subjektams statant ir (ar) rekonstruojant statinius ar įrenginius išnuomotame valstybinės žemės sklype šis straipsnis netaikomas.“

# Vardas Komentaras
1 Neskelbiama
2023-02-06 / 15:07
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
2 Neskelbiama
2023-02-06 / 11:14
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
3 Neskelbiama
2023-02-05 / 20:13
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas