Dėl LR Žemės įstatyme nustatyto atlygio netaikymo ne ūkinę komercinę veiklą vykdantiems subjektams