Dėl Lietuvių kalbos naudojimo.


Parašų: 18
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Robertas Stragis
  • Adresuota: LR seimas
  • Parašai renkami iki: 2023-07-11
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Dėl privalomo Lietuvių kalbos naudojimo dokumentuose, parduodamų prekių instrukcijose, informaciniuose privačių ir valstybinių įstaigų stenduose, įskaitant degalines, užeigas, restoranus ir kitas viešas vietas, įskaitant interneto puslapius skirtus Lietuvos piliečiams.
Lietuvių kalba parašyti tekstai privalo būti didesnio šrifto nei užsienio kalbomis parašyti tekstai. Įstaigos kurių pavadinimai, aprašymai, instrukcijos parašyti tiktai užsienio kalbomis ir orientuotos į užsienio klientus, privalo mokėti dvigubai didesnį PVM mokestį. Pvz. Maitinimo įstaiga, kurios stendai arba meniu tiktai užsienio kalba privalo mokėti dvigubai didesnį PVM mokestį.
Tai efektyviai skątins Lietuvių kalbos naudojimą.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime
# Vardas Komentaras
1 Reimundas
2023-04-24 / 07:27
Tėvynė kaip motina,kalba-tautos pagrindas,kaip tėvas.