Dėl Radvilės Morkūnaitė-Mikulienienės grožio.


Parašų: 7
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Anonimas
  • Adresuota: Lietuvos tauta
  • Kategorija: Kita


Mes, žemiau pasirašę asmenys, su dideliu susidomėjimu stebime Radvilės Morkūnaitės-Mikulienienės veiklą ir norime išreikšti savo nuomonę dėl jos aktualaus grožio klausimo. Norėtume paskatinti pokyčius šioje srityje ir paremti Radvilę Morkūnaitę-Mikulienienę siekiantiems sukurti teigiamą grožio kultūrą.

Pirma, norime atkreipti dėmesį į Radvilės Morkūnaitės-Mikulienienės pasirodymo viešumoje svarbą. Ji yra žinoma asmenybė, viešai pasisakančia dėl svarbių visuomenės klausimų, įtakinga politikė ir lyderė. Jos veikla ir išvaizda turi didelę įtaką visuomenei, ypač jaunajai kartai. Todėl manome, kad svarbu skatinti sveiką, natūralų ir pozityvų grožio suvokimą.

Antra, norime išreikšti savo pritarimą Radvilės Morkūnaitės-Mikulienienės pasirinkimui parodyti savo autentiškumą ir nepriekaištingą savivoką dėl grožio. Ji nuolat teigia, kad svarbiausia yra vidinė harmonija ir tikėjimas savimi, o išvaizda neturi būti vienintelis kriterijus vertinant asmenį. Toks požiūris yra sveikintinas ir mums atrodo, kad tai yra puikus pavyzdys visai visuomenei.

Tačiau kartu mes taip pat esame įsitikinę, kad reikia didinti sąmoningumą ir diskusiją dėl grožio standartų bei jų poveikio visuomenei. Norėtume, kad Radvilė Morkūnaitė-Mikulienienė ir jos veikla taptų platforma, kurioje būtų diskutuojama apie šiuos klausimus ir skatinama realistinės grožio sampratos sklaida.

Štai kodėl mes prašome Radvilės Morkūnaitės-Mikulienienės atkreipti ypatingą dėmesį į šį klausimą ir imtis tolesnių veiksmų:

1.Skatinti sveiką ir natūralų grožio suvokimą;
2. Patvirtinti, jog Radvilė yra grožis.

# Vardas Komentaras
1 Abc. (Marijampolė)
2023-06-29 / 16:45
Jūs gal ožio pienu iš vienintelio papo apsigėrėt? Kokia mikulėnienė, kox grožis, kur?