A kategorijos skyrimo tvarka yra iš dalies neteisinga