Prieš gėju eitynes

Uždarsusti Gėjų eitynes!!!

G.Sonda. Adresuota: Viniaus miesto savivaldybė

Žmonės, vienykimės, kovokime prieš tuos, kuriuos net kunigai smerkia ir vadina nusikaltėliais!!! Jeigu jau jie, kurie atleidžia pačias baisiausias nuodėmes jų netoleruoja, tai mes ypač turim į tai žiūrėti labai rimtai i ir užkirsti kelią Gėjų eitynėms Vilniaus gatvėmis. Juk net gyvūnai nesantykiauja su tos pačios lyties individais! Kreipiuosi į visus, kuriems rūpi išsaugoti tradicinės šeimos vertybes... Tai būtu pirmosios jų viešos eitynės, bet apetitas auga bevalgant ir patikėkit manim, jei leisim vieną kartą, jie užsimanys daugiau, daug daugiau... reikia stoti prieš juos iškart, nes vėliau gali būti pervėlu... Taigi, kreipiuosi pirmiausia į Vilniaus miesto savivaldybę, jos merą, į auksiškiausius Lietuvos teismus ir net i LR seimą, ragindamas uždrausti gėjų eitynes 2010 metų gegužės 5-tą dieną! p.s. Žinau kad jau turbūt pervėlai parašiau šią peticiją, bet galbūt būsiu išgirstas, nes stebuklų būna, ypač mūsų valstybėje...

Gėjų eitynėms Vilniuje - NE!

Gytis Mačeliūnas. Adresuota: Vilniaus miesto tryba, Lietuvos krikščionių demokratų - konservatoriųsąjungos prezidiumas

Mes, žemiau pasirašiusieji, esame pasipiktinę Vilniaus miesto mero Viliaus Navicko išduotu leidimu surengti gėjų ir lesbijiečių eitynes šių metų gegužės 8 dieną Vilniaus gatvėmis. Mes nekovojame prieš kitokios orientacijos žmones, bet kategoriškai pasisakome preiš šeimos vertybių niekinimą ir tautos moralės žlugdymą. Gėjų eitynes vertiname kaip prieštaraujantį krikščioniškoms vertybėms, visuomenei nepriimtiną homoseksualizmo propagavimą. Mūsų nuomone, politikas, priėmęs tokį amoralų, prieš visuomenę nukreiptą sprendimą, privalo atsistatydinti iš užimamo posto, o jei savo noru to nepadarys, jį delegavusi partija privalo pašalinti iš savo partijos.

Ne Gėjų Eitynėms Vilniuje

Vincentas. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas

Homoseksualų ir transseksualų eitynėmis „Baltic Pride“ 2019 m. birželį Vilniuje vėl siekiama propagandinių bei politinių tikslų įgyvendinimo. Eitynės pažeidžia Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymą, o sykiu galimai pažeidžia ir Lietuvos Konstituciją. Demokratinėje valstybėje mažumos neturi diktuoti sąlygų daugumai, kaip tai jau tapo įprasta kai kuriose Vakarų šalyse, praktiškai grąžinančiose į totalitarinius laikus su minties policija ir persekiojimu už pažiūras. Kreipėmės į Lietuvos gyventojus prašydami pasirašyti peticiją, kuri pakeistų eitynių vietą iš Vilniaus centro į mažiau nepilnamečių lankomą arba sustabdytų šias eitynes apskritai. (Ištrauka iš : http://kki.lt/phone/vykdomi_projektai.html)

Gėjų eitynėms Vilniuje - TAIP!

Andrius ŠĖMAS. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas

Mes, žemiau pasirašiusieji, esame patenkinti Vilniaus miesto mero Viliaus Navicko išduotu leidimu surengti gėjų ir lesbiečių eitynes šių metų gegužės 8 dieną Vilniaus miesto gatvėmis. Mes nekovojame prieš kitokios orientacijos žmones, kategoriškai nepasisakome už šeimos vertybių niekinimą ir tautos moralės žlugdymą. Gėjų eitynes vertiname kaip neprieštaraujantį krikščioniškoms vertybėms, visuomenei priimtiną homoseksualizmo propagavimą. Mūsų nuomone, politikas, priėmęs tokį moralų, prieš visuomenę nenukreiptą sprendimą, gali toliau dirbti užimamą postą.

Dėl 2013-07-27 d. „Lietuvos gėjų lygos“ renginio Vilniuje organizatorių atsakomybės ir užsienio valstybių kišimosi į Lietuvos Respublikos vidaus reikalus

G. Palukaitienė. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas

Z.Vaišvila. „Dėl 2013-07-27 d. „Lietuvos gėjų lygos“ renginio Vilniuje organizatorių atsakomybės ir užsienio valstybių kišimosi į Lietuvos Respublikos vidaus reikalus“ 2013-07-27 d. „Lietuvos gėjų lygos“ renginio Vilniuje teisinę pusę. Įvyko keletas esminių dalykų: 1. Paaiškėjo, kad Lietuvos Respublikoje registruota asociacija „Lietuvos gėjų lyga“ (kodas 291902980, adresas Vilniaus m. J. Basanavičiaus g. 18) vykdo neteisėtą veiklą. Įstatymų ir įstatų pagrindu ši visuomeninė organizacija neturi teisės užsiimti politine veikla, tačiau 2013-07-27 d. Vilniuje organizavo ne Vilniaus miesto savivaldybės jai leistą visuomeninį renginį „Už lygybę“ (eitynes Gedimino prospekte ir mitingą Lukiškių aikštėje), o politinį renginį. Tai patvirtina ir žiniasklaidos informacija. Politinis renginys oficialiai nebuvo leistas, tačiau asociacija „Lietuvos gėjų lyga“ suklaidino Vilniaus miesto savivaldybę ir įvykdė politinį renginį. Asociacijos vadovas Vladimiras Simonko renginio dieną pats viešai tai patvirtino žiniasklaidai: „Tai buvo ne gėjų paradas, o politinė akcija“. Organizatoriai mitinge Lukiškių aikštėje iškilmingai pranešė, kad eitynes organizuoti Gedimino prospekte jiems buvo svarbu politiškai: “Tai mums svarbu politiškai“. Tai, kad vyko ne visuomeninis, o politinis renginys, patvirtina jo dalyvių politiniai reikalavimai, renginyje dalyvavusios Lietuvos Respublikos Seimo narės (Aušrinė Marija Pavilionienė, Dalia Kuodytė, Giedrė Purvaneckienė), Liberalų sąjūdžio politinės partijos atstovai, tokiu būdu viešai ir aktyviai reklamavę savo politinę veiklą, suderinę tai su renginio organizatoriais. 2. Tai, kad asociacija „Lietuvos gėjų lyga“ jos gaunamą Lietuvos valstybės ir Europos Sąjungos paramą naudoja ne visuomeninei, o politinei veiklai, kuria užsiimti ši asociacija neturi teisės nei savo įstatų, nei Lietuvos įstatymų pagrindu, reiškia šių lėšų naudojimą ne pagal paskirtį. 3. Pažeidžiant diplomatinį protokolą šioje mūsų valstybės vidaus politinėje akcijoje dalyvavo užsienio valstybių diplomatai ir politikai. Renginyje dalyvavo Ispanijos, Nyderlandų, Švedijos ambasadoriai, kitų ambasadų atstovai, kurių saugumą užtikrino Vadovybės apsaugos departamentas, užsienio šalių Europos Parlamento nariai, tarptautinių organizacijų atstovai. Žiniasklaida pranešė, kad renginyje dalyvavo ir Švedijos Europos Sąjungos reikalų ministrė Birgitta Ohlsson, kuri viešai pasisakė ir mitinge Lukiškių aikštėje, išvakarėse viešai tai politiškai komentavo. Visa tai yra užsienio valstybių kišimasis į Lietuvos Respublikos vidaus reikalus. Draugiškos ar nedraugiškos valstybės tai daro, tačiau jos neturi teisės tai daryti. 4. Žiniasklaida paskelbė, kad šį politinį renginį finansavo užsienio šalių ambasados Lietuvoje, taip pat ir Estijoje. Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia užsienio fiziniams ir juridiniams asmenims finansuoti politinę veiklą Lietuvoje. Tokiu būdu atvirai ir šiurkščiai pažeisti politinės veiklos finansavimą reglamentuojantys Lietuvos Respublikos įstatymai, o asociacija „Lietuvos gėjų lyga“, įregistruota Lietuvoje ne politinei, o visuomeninei veiklai vykdyti, gavo šias lėšas bei jas panaudojo ne pagal įstatymuose ir savo įstatuose nustatytą paskirtį, o politinei veiklai. Tokie faktai ir teisinės aplinkybės. Klausimas Lietuvos Prezidentei, Vyriausybei ir Generalinei prokuratūrai – ar ir vėl jos visos liks „ne prie ko“ ir leis tęsti beatodairišką Europos Sąjungos ir jos narių-šalių diktatą Lietuvai? Psichologiškai žingsnis po žingsnio mus pratina atsisakyti mūsų valstybės suvereniteto. Kur yra šios tolerancijos riba, ar mūsų valdžia turi savigarbą? Psichologiškai panašiai Lietuva sulaukė ir 1940 m. ultimatumų. Lietuvos valdžios „tolerancija“ A. Paleckio, įtariamojo M. Golovatovo ir Rusijos URM nuolat kartojamai demagogijai apie Sausio 13-osios įvykius taip pat tolokai pažengė. Vakar paskelbta, kad olandas Michielis Henninkas, š.m. liepos 27 d. prie Vilniaus arkikatedros viešai įžūliai ir sąmoningai tyčiojęsis, skatinęs aibei tikinčiųjų neapykantą dėl lyties, seksualinės orientacijos, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, nubaustas tik 300 Lt administracine bauda. Tačiau viešai paskelbta informacija pagrįstai leidžia teigti, kad būtina ištirti šių veikų atitikimą BK 170 str. 2 d. požymiams, už ką baudžiama bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų. Retorinis klausimas – ar tikite, kad mūsų policininkas tokį sprendimą priėmė savarankiškai? Lietuvos valdžiai priminsiu, kad ji privalo turėti ne tik savigarbą, bet ir turi pareigas, nes prisiekė Tautai gerbti mūsų Konstituciją ir valstybės suverenitetą. Todėl valdžiai teks apsispręsti, ar ji eina su Tauta ir gerbia jos valią, pareikštą priimant Konstituciją ir kituose referendumuose? Ne kartą viešai perspėjau dėl Europrokuratūros steigimo. Tyla. Galų gale eurokomisaras A. Šemeta paskelbė, kad tik trys ES valstybės tam nepritaria. Bet ne Lietuva. Šiandien pateikiau paklausimą Prezidentei – kas, kada, kodėl, kokiu pagrindu ir kodėl paslapčia nuo Tautos Lietuvos vardu tam pritarė? Priminsiu, kad Lisabonos sutartis reikalauja tautos sprendimo. A. Šemetos įtikinėjimai, kad viskas bus gražu – mūsų prokurorai toliau tirs ES lėšų švaistymus pagal mūsų įstatymus, tik administracine tvarka jie taps pavaldžiais naujai institucijai, neįtikina. Tai tik pirmas žingsnis kuriant centralizuotą federacinės valstybės teisėsaugą. Pakankamai skausmingai ir ilgai 1990-1992 m. atskyrinėjome Lietuvos prokuratūrą nuo TSRS prokuratūros, kad nesuprastume, kas vyksta. Europrokuratūra netruks perimti ir tokių įvykių, kurie vyko Vilniuje š.m. liepos 27 d., tyrimų administravimą. Pretekstas tinkamas – priešinimasis „europinių vertybių“ diegimui. Grįžkime prie šių įvykių. Šiandien kreipiausi į Prezidentę, Vyriausybę ir Generalinę prokuratūrą, prašydamas patikrinti nurodytas asociacijos „Lietuvos gėjų lyga“ veikas, o pasitvirtinus žiniasklaidos paskelbtiems faktams įstatymų nustatyta tvarka: 1. Dėl paramos lėšų naudojimo ne pagal paskirtį nutraukti asociacijos „Lietuvos gėjų lyga“ finansavimą Lietuvos valstybės ir Europos Sąjungos lėšomis, taip pat susigrąžinti iš šios visuomeninės organizacijos jai skirtas Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos lėšas. 2. Dėl neteisėtai vykdomos politinės veiklos išregistruoti asociaciją „Lietuvos gėjų lyga“ (kodas 291902980, adresas Vilniaus m. J. Basanavičiaus g. 18). 3. Kadangi Vilniaus miesto savivaldybės administracija nesankcionavo politinio asociacijos „Lietuvos gėjų lyga“ renginio 2013-07-27 d. Vilniuje, todėl renginio saugumo užtikrinimo ir kitas išlaidas turi padengti asociacija „Lietuvos gėjų lyga“ (sankcionuotas buvo nepolitinis renginys). Tikiuosi, kad į pastarąją aplinkybę atkreips dėmesį ir ikiteisminius tyrimus dėl protestavusiųjų dėl šio renginio veikų vykdantys pareigūnai. 4. Generalinę prokuratūrą pradėti ikiteisminį tyrimą dėl neteisėtos juridinio asmens „Lietuvos gėjų lyga“ veiklos, galimai neteisėto tikslinės paramos panaudojimo ne pagal paskirtį ir politinės veiklos finansavimo (BK 203 str., 206 str., 226 str., 227 str. ir kt.), taip pat dėl šios asociacijos vadovo V. Simonko, kurio statusas asociacijoje baudžiamosios atsakomybės prasme prilygintinas valstybės tarnautojui, galimo piktnaudžįavimo (BK 228 str.). Prašau ištirti ir akivaizdžiai provokacinio pobūdžio renginio organizavimo aplinkybes, atkreipiant dėmesį, kad renginio organizatoriai sąmoningai ir tyčia suklaidino Vilniaus miesto savivaldybės administraciją ir teismus, slėpdami nuo jų informaciją, kad tai bus politinis renginys. Susidūrėme su esminiu klausimu – ar mūsų prokuratūra ir valdžia išdrįs pavadinti užsienio valstybių diplomatinių atstovybių veiksmus tikrais žodžiais? Psichologiškai sunku. Nekvestionuoju užsienio valstybių teisės raginti Lietuvos Respubliką priimti vienokius ar kitokius įstatymus, tačiau tai yra išskirtinė Lietuvos Respublikos Seimo teisė. Užsienio valstybės siūlymus mūsų valstybei turi teisę teikti per užsienio reikalų ministerijas, valstybių vadovų ir vyriausybių įgaliotų atstovų oficialių vizitų metu. Jokie mūsų valstybės įstatymai užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir vyriausybių nariams (šiuo atveju – Švedijos Europos Sąjungos reikalų ministrei Birgittai Ohlsson) nesuteikia teisės dalyvauti Lietuvos Respublikos vidaus politinėje veikloje, tuo labiau ją finansuoti, pažeisti Lietuvos įstatymus. ES vardu dėl panašių klausimų auklėjame Baltarusiją, tačiau laikas pažiūrėti veidrodyje į save. Lietuvos įstatymai užsienio fiziniams ir juridiniams asmenims draudžia finansuoti politinę veiklą. Diplomatine kalba tai vadinama neteisėtu kišimusi į Lietuvos Respublikos vidaus reikalus. Valstybės, turinčios savigarbą ir garbingą valdžią, pagal politinę situaciją reaguoja užsienio reikalų ministerijos notomis. Diskutuotini tokių notų turinio ir žodžių parinkimo klausimai, bet ne būtinumas reaguoti į šiuos mūsų įstatymų ir valstybės suverenumo pažeidimus. Narystė Europos Sąjungoje taip pat nesuteikia teisės šios sąjungos valstybių – narių diplomatiniams atstovams kištis į Lietuvos Respublikos vidaus politinį gyvenimą bei jį finansuoti, dar ir pažeidžiant Lietuvos įstatymus. Europos Sąjungos pasiūlymai ir reikalavimai Lietuvos valstybei taip pat pateiktini nustatyta diplomatine tvarka, o ne savavališkai ir pažeidžiant Lietuvos įstatymus. Išsiaiškintina ir tai, ar Švedijos Europos Sąjungos reikalų ministrė Birgittos Ohlsson šiuo atveju atstovavo ir Švedijos Vyriausybės poziciją. Atsižvelgiant į šiurkščius ir išskirtinius Lietuvos valstybės interesų ir įstatymų pažeidimus, kišimąsi į Lietuvos Respublikos vidaus reikalus, finansuojant provokacinį Lietuvos vidaus politinį renginį, kviečiu Prezidentę, atsakingą už užsienio politiką, kaip Lietuvos Respublikos Konstitucijos garantą, ir Vyriausybę nenusišalinti nuo šių klausimų sprendimo. Lietuvos valstybės pozicijos nebuvimas dėl šių pažeidimų ir kišimosi į Lietuvos vidaus reikalus toleravimas skatins tolimesnį Lietuvos valstybės teisių ir suverenumo ignoravimą ir atėmimą. Todėl patikrinus viešai paskelbtus faktus ir jiems pasitvirtinus, prašau imtis šių veiksmų: 5. Pranešti užsienio šalių ambasadoms, kad jos atliko veikas, nesuderinamas su užsienio diplomatinių atstovybių statusu ir mūsų įstatymais, pareiškiant dėl to protesto notas. Švedijos Vyriausybei adresuotoje notoje informuoti apie diplomatinį statusą ir Lietuvos įstatymus pažeidusią ministrę Birgittą Ohlsson. 6. Šias veikas atlikusių užsienio diplomatinių atstovybių darbuotojus išsiųsti iš Lietuvos Respublikos. 7. Kreiptis į Lietuvos Respubl ikos Generalinę prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo. Visas straipsnis tinklapyje:http://alkas.lt/2013/07/29/z-vaisvilos-spaudos-konferencija-del-lietuvos-geju-lygos-atsakomybes-ir-uzsienio-valstybiu-kisimosi-i-lietuvos-vidaus-reikalus-tiesiogine-transliacija/?comments#comment-120518 Raktiniai žodžiai:Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: geajai, gėjų eitynės, gejų paradas, Generalinė prokuratūra, homoseksualistai, Lietuvos gėjų lyga, Vyriausybė, Zigmas Vaišvila. [b][/i][u]

Prieš atliekų deginimo gamyklą, prieš vilniečių ir Vilniaus svečių sirgdinimą

GEDIMINAS GEMSKIS. Adresuota: Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Prezidentas, Teismas,Vilniaus miesto savivaldybė

Bendramiestiečiai, Ilgaamžės istorinės Lietuvos sostinės gyventojai ir svečiai, kurie užsukate į Vilnių su įvairiais reikalais Visi žinome, kad sveikata yra brangiausias mūsų turtas ir sveikatą turime saugoti ir turime teisę gintis, kad mūsų niekas nesirgdintų. Buvau susitikime Lazdynų seniūnijoje ,kai mes lazdyniečiai susitikome su UAB ''Cowi Baltic'' atstovais ,kurie vertina būsimos atliekų deginimo įmonės poveikį aplinkai,tai galiu pasakyti ,kad mačiau visišką neteisingumą ir verslininkų dominavimą dėl šito projekto. Kaip man pavyko sužinoti ,ta UAB ''Cowi Baltic'' yra surišta su ''Rubikonu'',kuris ir yra suinteresuotas dėl šio projekto įgyvendinimo.Mes lazdyniečiai, savo parašais aiškiai ir suprantamai išreiškėme savo valią ,kad nesutinkame ,kad ta atliekų deginimo gamykla būtų pastatyta. Jie neturite jokios Teisės rizikuoti mūsų sveikata ir prieš žmonių valią įteisinti tą projektą. Juk Valdžios ir verslininkų vaikai ir anūkai irgi gi gyvena Vilniuje ,kas bus jei susirgs jie ar jūs , apgailestavimai bus beprasmiai ,reikia galvoti prieš projektą ,o ne po jo ir neekspermentuoti su gyvais žmonėmis ir gamta. Pasirinkta vieta netoli Lazdynų,Vilniaus pietvakariniame pakraštyje ,Jočionių g.13-netoli, kitapus Neries-Lazdynų, Lazdynėlių,Karoliniškių mikrorajonai, juose gyvena daugybė žmonių ir atkreipkite dėmesį būtent į tą pusę pučia vyraujantys vakarų vėjai, juk pagaliau pasimokykime ,nes sovietmečiu viską statė bet kaip ir bet kur ,neapgalvoję pasekmių ,paskui atsirasdavo ligos ir net nesuprasdavo tų ligų priežasties,o jos ir buvo sukurtos dėl žmonių neišmanymo ir neatsakingo darbo ,tesiog sovietinė valdžia žudydavo ir sirgdindavo žmones,nekartokime ir nedarykime tų beprotiškų klaidų.Taip pat teko girdėti,kad maždaug toje teritorijoje yra ir kitų aplinką teršiančių įmonių. "Vilniaus savivaldybė šio nusikalstamo projekto netvirtins. Reikės su bendrovių "Rubicon group" ir "Vilniaus energijos" vadovais išsiaiškinti, kokius jie čia daro eksperimentus ir kodėl, net nepaklausę žmonių, bando prastumti šį projektą", - susitikęs su Lazdynų gyventojais pareiškė tuometinis Vilniaus vicemeras A.Štaras. Jis tvirtino, jog miesto savivaldybė apie šį projektą nebuvo informuota. "Jį rengusi verslo grupė dirbo slaptai, "aplinkui", o juk miesto šilumos tinklai - tai savivaldybės turtas. Jis išnuomotas penkiolikai metų bendrovei "Dalkia", tačiau sutartyje nė žodžio nėra apie atliekų deginimą. Savivaldybė neleis, kad būtų nepaisoma nei jos turto, nei miesto gyventojų", - kalbėjo buvęs vicemeras. Kaip teigė Tėvynės sąjungos frakcijos Vilniaus miesto savivaldybėje narys Kęstutis Masiulis, bendrovė „Cowi Baltic“, kuri tiria poveikio aplinkai studiją priklauso „Rubicon group“, kuri yra vienintelė Regioninės atliekų deginimo gamyklos akcininkė. Kokio objektyvumo aplinkos vertinimo galėtumėme tikėtis ? Mes, pasirašiusieji čią peticiją reikalaujame, kad tos atliekų deginimo gamyklos nebūtų iš viso projekto numatytoje vietoje netoli Lazdynų ir apskritai netoli Vilniaus miesto. Tegul stato jie Turniškėse ar prie Seimo viešbučio, jei nori. Nes mes nesame bandomosios žiurkės ir turime teisę į gyvybę, sveikatą. Raginame Vilniaus miesto savaivaldybę, LR Seimą ir visokeriopą Valdžią neduoti verslininkams savivaliauti ir raginame ginti piliečių sveikatą ir interesus.Kai kurių aplinkos žalos vertinimo medžiagų Lietuvoje net negalima patikrinti, kadangi nėra prietaisų, be to tai yra verslas ir kainos už atliekų tvarkymą gali smarkiai išauugti. Nė žodžio Poveikio aplinkai vertinimo programoje nebuvo ir apie tai, kad būsimos atliekų deginimo pašonėje - Gariūnų turgus, kuriame šimtai žmonių. "Tačiau teigiamus rodiklius niekais verčia daugybė neigiamų. Deginimo įmonės statyba trunka 3-5 metus, jai reikia didelių pradinių kapitalinių įdėjimų. Net geriausiomis aplinkybėmis tokia įmonė atsiperka labai negreitai, dažniausiai yra nuostolinga, todėl valstybė, imdamasi šio projekto, turėtų įsitikinti tokiu būdu gaunamos energijos būtinumu, visapusiškai ištirti objekto poveikį aplinkai", - patarė V.Katinas. Deginti skirtoms atliekoms paruošti - džiovinti, smulkinti, maišyti su kokybišku kuru (akmens anglimis, mazutu), reikia papildomų energetinių sąnaudų. "Visų svarbiausia - atliekų deginimo įrenginiai - nekontroliuojami cheminiai reaktoriai, kurie patys tampa aplinkos teršimo židiniais. Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, jie "gamina" pačias toksiškiausias medžiagas, išmetamas į atmosferą - dioksinus, furanus, fenilus ir kitus (apie 64 rūšių) beveik neyrančius organinius junginius. Visi šie junginiai, tarp jų ir atliekoms būdingas nesudegantis benz-a-pirenas, yra kancerogenai, o dioksinai - stipriausi iš visų žmogaus sukurtų nuodų. Net Švedijoje deginimo įmonės pagal dioksinų išmetimą prilygsta visai metalurgijos pramonei ir autotransportui, o bendras toksinių medžiagų išmetimas į atmosferą iš vieno tokio įrenginio sudaro 25 proc. didelio miesto išmetimo", - vardijo mokslininkas Geologas, gamtos mokslų daktaras Vladas Katinas. Nepamirškite pasirašyti kitas svarbias mano peticijas šiame tinklalapyje, juk taip galimai padėsite sau. ''Lazdynų baseinui nebus galo ''(nuorodos ''Visos peticijos'' ir ''Pilnas sąrašas'') ''Už naują, išmintingą ir sėkmingą Vilniaus Valdžią nuo 2008 m. spalio 12 d'' (mano nuomone tai svarbiausia peticija,nes beprasmiška kovoti su pasekmėmis, reikia šalinti priežastį, o priežastis šiuo atveju nekompetetinga, neprofesionali ir neatsakinga Vilniaus miesto Taryba'' ) Dėkoju visiems kurie pasirašėte ir pasirašysite mano peticijas. Pagarbiai , linkėdamas Sėkmės, Sveikatos visiems ir sėkmingo, klestinčio sveiko Vilniaus miesto Gediminas Gemskis

Prieš universitetų sujungimą (arba prieš vienintelį - Kauno universtitetą)

Studente. Adresuota: LR Švietimo ir mokslo ministerija

Prieš universitetų sujungimą (arba prieš vienintelį - Kauno universtitetą ). Kolegos studentai (ės), manau pritarsite mano nuomonei, kad negalima jungti tokių skirtingų universitetų (KTU, LKKA, LSMU. VUKHF, VDA, VDU..), juk jie skiriasi ne tik savo specialybėmis, bet ir išskirtine vidine struktūra... Pagalvokime, kaip pasikeistų mūsų studijavimas, jei būtų sukurtas universitetas "gigantas" (tokiame mieste jis tikrai taip ir atrodytų). Kiekvienas universitetas (ar filialas) prarastų bet kokį savo autonomiškumą, keistųsi universitetų reguliaminai, be abejonės ir studijų kainos ( nes juk ir dabar jos yra skirtingos) ir t.t... Be to manau, daugelis iš mūsų įstoję į KTU, LKKA ar kt. universitetą norėtumėte jį ir baigti, stojote greičiausia irgi ne vien dėl specialybės (nes juk ta pati specialybė yra keliuose universitetuose), bet galbūt ir dėl konkretaus universiteto siūlomų galimybių.. Pliusų šiame projekte galbūt irgi yra, bet jie matyt jau ne eiliniam studentui...Viso to nauda matyt čia užslėpta kažkur kitur bei kažkam kitam.. Taigi, aš prieš šį jungimą, prieš tai, kad būtų pažeidžiamos studentų ir būsimų studentų teisės rinktis ne iš vieno varianto (Kauno universiteto) P.S. Šios genialios idėjos autoriams siūlau taip pat vieną planą : sujunkite visas ministerijas.. pasakysit nelogikška?..o kodėl gi ne , čia tiek pat logikos kiek ir Jūsų gerbiamieji - jungimo plane..

Prieš šalto vandens kainų didinimą ir prieš abonementinio skaitiklio įvedimo mokestį.

M. VILKAS. Adresuota: LRS

Prieš šalto vandens kainų didinimą ir prieš abonementinio skaitiklio įvedimo mokestį.

Vakarų civilizacijos agresija prieš Libiją- mes prieš!

A.Tumėnas, A.Žiūkas. Adresuota: Prancūzijos prezidentui Nikolia Sarkozi, Italijos ministrui pirmininkui Silvio Berlusconi

Istorija kupina pavyzdžių kai valstybių vadovai, siekdami maskuoti savo impotenciją ekonomikos klausimais- sukurdavo menamą priešą dėmesiui nukreipti. Todėl puikiai suprantame, kodėl labiausiai skandaluose paskendę du Europos politikai- staiga tapo pagrindiniais karo Libijoje vėliavnešiais. Savo pačių šalyse neturintieji kitų galimybių išlikti valdžioje- nesugalvojo nieko kito, kaip paskelbti naują kryžiaus žygį prieš musulmoniškąjį pasaulį. Jei kryžiuočių vėliavnešiai būtų tikri vyrai, pasiimtu po ginklą į rankas, ir eitu savo pretenzijas išsakyti tiesiogiai garbaus amžiaus M.Kadafiui. Tačiau tam jie aiškiai per skysti. Visą ką jie sugeba- iš pasalų žudyti musulmonų vaikus ir moteris. Ko siekiate naujieji karo apologetai- jokia paslaptis: 1. Juodžiausiu iš visų įmanomų būdų- susikrauti politinį kapitalą. 2. Pratuštinti savo senstelėjusios ginkluotės sandėlius- tuo garantuojant riebius užsakymus kariniam-pramoniniam kompleksui. 3. Nuversti M.Kadafi, pasodinti savo marionetę- ir taip perimti Libijos resursų valdymą. 4. Užuomazgoje užkirsti kelią bet kokių šalių bandymams įsivesti auksų dengtą valiutą, eliminuojančią vienų šalių galimybes gyventi kitų šalių sąskaita. Savaime suprantama- už viską sumokėsime mes: 1. Brangiau mokėsime už naftą. Didžiausia tikimybė, kad karui pasibaigus- Libijos naftos gavyba bus sunaikinta. 2. Nusviedę Libiją į akmens amžių- būsime priversti organizuoti humanitarinę pagalbą milijonams iki tol pasiturinčiai gyvenusių žmonių, 3. Žudydami musulmonų vaikus ir moteris- papildysite radikalių musulmonų gretas. Už mokesčių mokėtojų pinigus- Jūs tikrai pasirūpinsite sustiprinta apsauga. Reiškia: visas radikalų įniršis bus nukreiptas į negalinčius apsiginti. Į mus. 4. Sustiprinę radikalųjį judėjimą- būsime priversti imtis prevencinių priemonių. Kiek tai mums kainuos- aiškinti nereikia. Užtenka žvilgtelėti į sumą, kurią iki šiol JAV išleido kovai su terorizmu. 5. Sustiprinę radikalųjį judėjimą- sekančiu žingsniu apkarpysite mūsų demokratines teises. Civilizuotame pasaulyje plinta masinė paranoja, kuri galų gale baigsis totaliu sekimu. O prasidėjo viskas nuo kėsinimosi į musulmonų kraštuose esančius išteklius. 6. Bombų pagalba sėdami „demokratines vertybes“ musulmoniškuose kraštuose- stiprinate ne tik radikalų musulmoniškąjį judėjimą. Negi taip sunku įžvelgti- tuo pačiu steroidais šeriate iš tamsybių prisikėlusius nacius pačioje Europoje. Ir viskas dėl to, kad saujelė išrinktųjų dar praturtėtų, o bepročiai politikieriai susikrautų politinį kapitalą? Mes kategoriškai nesutinkame. Esame tie Europos gyventojai, kurių vardu jūs žudote Libijos vaikus ir moteris. Todėl turime visas teises viešai pareikšti: ginklais barškinantys bepročiai- gana už mūsų pinigus spręsti savo asmenines problemas! Mes netylėsime, kai demokratijos skraiste prisidengę išgamos- žudo Libijos vaikus. Nesileisime kvailinami J.Gebelso metodais veikiančios propagandinės mašinos. Puikiai žinome kieno ji išlaikoma, kieno interesus atstovauja ir kiek kartų iki ausų apsimelavo. Visi silpnapročiai, mūsų resursus naudojantys ne mūsų gerovei kelti, o Libijos vaikų ir moterų žudynėms- visiems laikams turi būtų pašalinti iš politinės arenos. Visi išgamos, dirbtinai sukūrę pretekstą, ir užpuolę niekam negrasinusią Libiją- Tarptautinio tribunolo turi būti teisiami kaip karo nusikaltėliai. Netoleruosime situacijos, kai vardan grobuoniškų siekių užvaldyti negalinčių apsiginti šalių resursus- be perstojo kiršinami musulmoniškasis ir krikščioniškasis pasauliai. Mūsų demokratija akivaizdžiai vis dažniau remiasi fašistine ideologija. Bet koks žmonių skirstymas į bet kokias grupes (į patinkančius ir naikintinus, į musulmonus ir krikščionis, į NATO šalininkus ir priešininkus- ir taip be galo), siekimas visomis priemonėmis sukurti vienodai įvykius traktuojančių minią- yra ne kas kita, o fašistinės ideologijos pagrindai. Mes turime tik vieną Žemę- ir joje pakanka vietos visiems. Nepriklausomai nuo religijos, odos spalvos ar kalbos- visi esame lygus prieš Dievą. Tuos, kurie pasijuto aukščiau Dievo, ir mano, kad jiems leidžiama žudyti vaikus ir moteris vien tam, kad užgrobti Dievą kitu vardu garbinančiųjų resursus- paprasčiausi Šėtono pasiuntiniai. Reikalaujame nedelsiant nutraukti karinius-puolamuosius veiksmus Libijoje. Reikalaujame nedelsiant nutraukti bet kokią paramą sukilėliams, ir užtikrinti saugų jų pasitraukimą iš šalies. Jei jau patys sukūrėte ir apginklavote šiuos sukilėlius- elementarus žmoniškumas reikalauja jais pasirūpinti. Reikalaujame NATO veiksmais garantuoti sienų kontrolės apsaugą, siekiant išvengti tarptautinių ginklų tiekėjų įtakos mūsų vardu inicijuoto konflikto zonoje. Esamai situacijai objektyviai įvertinti, reikalaujame nedelsiant į Libiją nusiųsti tarptautinius stebėtojus iš SNO, įvairių pasaulio vyriausybių ir organizacijų. Gana to jūsų skleidžiamo melo- mes reikalaujame tiesos. Reikalaujame nedelsiant pradėti tiesiogines derybas su Libijos vyriausybe dėl kompensacijos dydžio nustatymo už petys petin kariaujančių NATO ir Al Qaeda sugriautą Libijos infrastruktūrą, bei suderinti kompensacijos išmokėjimo terminus. Reikalaujame neatidėliojant sukurti Libijos atstatymą koordinuojančią komisiją iš Libijos vadovybei priimtinų pasaulio piliečių, valstybių atstovų. N.Sarkozi ir S.Berlusconi! Prisidedame prie prakeiksmų, kuriuos jūsų adresu siunčia savo vaikus apraudančios Libijos motinos. Tegu pragare su jumis aiškinasi musulmoniškasis ir krikščioniškasis Šėtonai. Nesame nei už M.Kadafį- nei prieš jį. Absurdiška remtis po kiekvienu susimokančiu gulančia žiniasklaida, ir daryti kokias tai išvadas kas kiek teisus. Nesiruošiame diskutuoti kuri pusė kiek nužudė vaikų. Faktas tai, kad vaikai kenčia ir žūstą- ir dėl to kalti išimtinai tik šį konfliktą išprovokavę, bei petys petin kariaujantys NATO ir Al Qaeda: http://www.youtube.com/watch?v=S8SOVpmpUNQ http://www.youtube.com/watch?v=cdUlIPfiNII&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=mmA3wH2_40E&NR=1 Atsiprašome už ne visai „civilizuota“ forma surašytą tekstą. Tuo pačiu prašome supratimo: kitokio balso neišgirs rutinoje paskendę žmonės, įpratę naudotis tik „demokratinės“ propagandos ant lėkštutės pateikiama informacija. Žiniasklaida gyvena iš sensacijų. Pasinaudokime tuo savo nuomonei plačiau paskleisti. Kviečiame pasirašyti po kreipimusi visus, kuriems karas nesukelia euforijos, nesutrikdo gebėjimo mąstyti savarankiškai bei pamatyti akis badančią tiesą: Libijos karas- tai standartinis scenarijus, pagal kurį „civilizuotas pasaulis“ tvarkosi negalinčiose savo resursus apginti šalyse. Šiuo kreipimusi nepajėgsime nutraukti NATO agresiją. Tačiau bent jau palaikysime karo niokojamos Libijos gyventojus, ir musulmoniškajam pasauliui nusiųsime žinute- ne visi europiečiai demokratijos mokosi iš A.Hitlerio „Main Kampf“: „... tuomet, kai paaiškės, kad tokia Vokietija nesugeba tinkamai pamaitinti savo tautos- įgausime moralinę teisę užgrobti svetimas žemes. Tuomet kardas virsta plūgu, tuomet ant karo ašarų auginame ateities kartas maitinsiančią duoną...“

Prieš nuo 2012m isigaliojančią nuostatą įpareigojančia pradedančiuosius vairuotojus baigti papildomus kursus prieš keičiant dvejus metus galiojantį vairuotojo pažymėjimą

V. Pavardenis. Adresuota: Valstybės įmonė ''REGITRA''

Valstybės įmonė „Regitra“ atkreipia dėmesį, kad nuo 2012 m. sausio 1–osios įsigalios Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo nuostata, įpareigojanti pradedančiuosius vairuotojus baigti papildomus kursus prieš keičiant dvejus metus galiojantį vairuotojo pažymėjimą į galiojantį 10 metų. Kursų organizavimo tvarką nustatys Susisiekimo ministerija, o kainą – šias paslaugas teikiančios vairavimo mokymo įstaigos. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, prašymai dvejus metus galiojantį vairuotojo pažymėjimą pasikeisti į galiojantį 10 metų valstybės įmonėje „Regitra“ priimami likus ne daugiau kaip 10 kalendorinių dienų iki pradedančiojo vairuotojo pažymėjimo galiojimo pabaigos.