Pritarimas V. Megre knygų vertime į lietuvių kalbą „Rodovoe pomestje“ versti kaip „Giminės sodyba“


Parašų: 268


  • Autorius: Giminės sodybų bendruomenė
  • Adresuota: V. Megre fondas
  • Kategorija: Švietimas

Siekdami paskatinti didesnį V.Megre knygų pardavimą bei jose aprašytų Anastasijos idėjų plitimą, o tuo pačiu ir sąmoningesnį, sveikesnį Lietuvos gyventojų gyvenimo būdą, visuotinę gerovę kuriančių Giminės sodybų plitimą bei augimą, norime atnaujinti vertimą lietuvių kalba, išleisti knygas tikslesniu vertimu išlaikydami pirminio knygų vertimo „Giminės sodybos“ sąvoką, priimtina mūsų laikmečio žmonėms, pirmojo leidimo knygų skaitytojams, kuriems ji buvo aiškiai suvokiama, giliai ir prasmingai padėjo išskleisti knygose perduodamą „Giminės sodybos“ kūrimo vaizdinį, tapo esminiu dvasinės kūrybos šaltiniu, tampriai besisiejančiu su mūsų šalies istorija, jos praeitimi, sodybų gyvenimu, giminių ištakomis ir pačiu Kūrėju.
Prašome Jus šios peticijos pasirašymu išreikšti savo pritarimą „Giminės sodybos“ sąvokos naudojimui atnaujintame V. Megre knygų vertime į lietuvių kalbą.
Mes, žemiau pasirašiusieji, norime, kad naujame V. Megre knygų vertime būtų vartojamas terminas „Giminės sodyba“.

Trumpa priešistorė. 1998 – 2003 metais V. Megre „Skambančių kedrų“ serijos knygos buvo išleistos „Asvejos“ leidyklos (į lietuvių kalbą vertė D.Montvilienė). Leidyklą uždarius, knygos buvo išimtos iš prekybos, leidimo teisės suteiktos „Baltųjų gulbių“ leidyklai. Tačiau šios leidyklos knygų vertimas nėra tinkamas – pagrindinių sąvokų apibūdinimui pasirinkti mūsų laikmečio žmonėms nepriimtini, retai naudojami žodžių junginiai...
Nuo 2012 metų „Baltųjų gulbių“ leidyklai pradėjus leisti knygas, dėl netinkamo vertimo ženkliai sumažėjo ir skaitytojų ratas, o tuo pačiu ir giminės sodybų kūrimas Lietuvoje. Praėjus 8 metams stebima ši situacija: pirmąsias knygas perskaitę žmonės išsikėlė gyventi į sodybas, mieste veikę skaitytojų klubai nustojo gyvuoti, žinia apie giminės sodybos kūrimą sklinda tik iš pačių jas bekuriančių, knygos su netinkamu vertimu perkamos vangiai, kitų alternatyvių informacijos šaltinių nėra.
Pasirodžius atnaujintam bei papildytam 1 – osios knygos leidimui rusų kalba, ketiname jį atnaujinti ir lietuvių kalba, grąžinti pirminį vertimą naudojant „Giminės sodybų“ sąvoką ir siekti plačios šiose knygose pateiktų idėjų sklaidos. Todėl kreipiamės į Jus ir prašome Jūsų aktyvaus dalyvavimo, pritarimo ir palaikymo.
Kviečiame pasirašyti peticiją, kartu kreiptis į leidėjus su prašymu, kad „Rodovoje pomestje“ būtų verčiamas kaip „Giminės sodyba“.

Su dėkingumu, Giminės sodybų bendruomenė

# Vardas Komentaras
1 Saulius (Kuršėnai)
2020-05-06 / 10:01
kokia dar "tėvonija"... Giminės sodyba - tai aiškus, gilus prasmingas išsireiškimas.
2 Neskelbiama
2020-04-27 / 08:18
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
3 Neskelbiama
2020-04-19 / 15:20
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
4 Neskelbiama
2020-04-19 / 07:38
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
5 Neskelbiama
2020-04-19 / 05:59
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
6 Neskelbiama
2020-04-18 / 13:52
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
7 Neskelbiama
2020-04-18 / 11:01
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
8 Neskelbiama
2020-04-18 / 10:37
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
9 Neskelbiama
2020-04-18 / 09:11
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
10 Neskelbiama
2020-04-18 / 08:11
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
11 Neskelbiama
2020-04-17 / 16:53
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
12 Neskelbiama
2020-04-17 / 12:15
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
13 Neskelbiama
2020-04-16 / 22:22
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
14 Neskelbiama
2020-04-16 / 17:31
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
15 Neskelbiama
2020-04-16 / 15:29
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
16 Neskelbiama
2020-04-16 / 13:25
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
17 Neskelbiama
2020-04-16 / 09:28
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
18 Neskelbiama
2020-04-16 / 08:07
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
19 Neskelbiama
2020-04-16 / 01:37
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
20 Neskelbiama
2020-04-16 / 00:38
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
21 Neskelbiama
2020-04-15 / 18:47
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
22 Neskelbiama
2020-04-15 / 18:42
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
23 Neskelbiama
2020-04-15 / 15:29
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
24 Neskelbiama
2020-04-15 / 09:28
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
25 Neskelbiama
2020-04-13 / 14:55
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
26 Neskelbiama
2020-04-13 / 14:41
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
27 Neskelbiama
2020-04-12 / 08:57
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas