Aplinkosauga 7 psl.

Išsilaisvinkime iš plastiko

VšĮ "Žiedinė ekonomika". Adresuota: Aplinkos ministerija

ES Plastiko strategija žiedinėje ekonomikoje – 6 NVO klausimai 2018 m. sausio 16 d. Europos Komisija (EK) paskelbė Plastiko strategiją žiedinėje ekonomikoje. Plastiko strategija žiedinėje ekonomikoje siekia išspręsti augančią pasaulinę plastikinės taršos problemą. Europiečiai yra susirūpinę dėl plastiko naudojimo ir atsirandančių pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. VšĮ „Žiedinė ekonomika“ kviečia aplinkos ministrą siekti užtikrinti ir palaikyti Europos Sąjungos (ES) planus, skirtus plastiko prevencijai ir plastikinės taršos mažinimui. Organizacijos ir visų pasirašiusiųjų vardu prašome palaikyti šias 6 ES Plastiko strategijos žiedinėje ekonomikoje politikos formavimo priemones, pateiktas Tarybos išvadose, ir suformuoti Lietuvos poziciją prieš Aplinkos tarybos diskusiją, kuri įvyks 2018 m. kovo 5 d.: 1. Reguliavimo priemonės skirtos vienkartinio plastiko vartojimo mažinimui. Mes neturime galimybės panaudoti perdirbimo perspektyvos siekdami sumažinti plastikinės taršos problemą, tuo pačiu neturime galimybės pakeisti iškastinio kuro pagrindu gaminamos plastiko žaliavos. Plastiko strategijoje žiedinėje ekonomikoje numatyta, per kelis ateinančius mėnesius, parengti teisės aktus, kuriais būtų sumažintas vienkartinio plastiko gaminių naudojimas. Mes raginame remti ambicingus vienkartinio plastiko gamybos ir vartojimo mažinimo tikslus, rinkliavas, draudimus ir kitas, atitinkamas reguliavimo priemones. 2. Ekonominės iniciatyvos siekiant suvaldyti plastiką žiedinėje ekonomikoje. Gerai suplanuotos ir tinkamai įgyvendinamos išplėstinės gamintojų atsakomybės, depozito grąžinimo sistemos schemos bei galimas plastiko mokestis gali sukurti būtinas paskatas, siekiant užkirsti kelią plastikinei taršai, ir tuo pačiu padidinti plastikinių atliekų pakartotinį naudojimą ar tinkamą perdirbimą. 3. Palaipsniui nutraukti mikroplastikų ir okso plastikų gamybą ir naudojimą. Remti, tyčia pridėtų mikroplastikų, visišką apribojimą gaminiuose ir okso plastikų naudojimą ir gamybą remiantis REACH reglamentu. Šis procesas jau yra prasidėjęs valstybėse narėse, todėl būtina sukurti bendrus ir vienodus reikalavimus Europos bendrovėms. Palaikyti įstatymų, kuriais sprendžiamos ir kitos su mikroplastikų šaltiniais, tokiais kaip plastikinių granulių tiekimo grandinėje susidarančios mikroplastikų atliekos, leidybą. 4. Stiprinti pakartotinio naudojimo ir perdirbimo rinkas siekiant gaminti netoksiškus plastikus. Dabartinis plastikų toksiškumas neleidžia jų tinkamai ir kokybiškai perdirbti, o toksiškas jų poveikis gyventojamas yra nekontroliuojamas. Vaikų žaisluose yra randama uždraustų ir didelį susirūpinimą keliančių medžiagų. Siekiant įvykdyti Lietuvos įsipareigojimus pereinant prie žiedinės ekonomikos, reikės aiškaus plano, kuriame būtų numatyta netoksiško plastiko pakartotinio naudojimo ir perdirbimo sistemos. Šis planas turi būti glaudžiai susietas su minimaliais šalies perdirbimo tikslais. 5. Būtinieji reikalavimai plastikinėms pakuotėms. ES direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų turi būti pakeista ir pirmenybė turi būti suteikta pakuočių prevencijai. Gaminių, kurie yra pakuojami į vienkartinius, pakartotinai nepanaudojamus ar neperdirbamus plastikus, kiekis didėja. ES reikalavimai skirti gaminių realizavimui ir transportavimui praktiškai užkerta galimybę gyventojams pasirinkti pirkti gaminius be pakuotės. 6. Naujos ekologinio projektavimo priemonės, skirtos į rinką patenkantiems plastikams. Svarbu remti plastikinių gaminių ir pakuočių prevenciją, pakartotinį panaudojimą ir tinkamą perdirbimą pasinaudojant ekologinio projektavimo, žaliųjų viešųjų pirkimų ir ekoženklinimo priemonėmis. Mūsų organizacija yra pasaulinio Break Free from Plastic judėjimo dalis, kurią sudaro daugiau kaip 900 NVO ir milijonai piliečių visame pasaulyje. Šis augantis pasaulinis judėjimas sistemingai sprendžia plastikų sukuriamos aplinkos taršos, ekonominį ir socialinį poveikius. Susisiekite su mumis, jei norite gauti daugiau informacijos ar aptarti pateiktus dokumentus. Jei norite sužinoti daugiau apie Lietuvos piliečių nuomonę šia tema, mes mielai suteiksime Jums ir Jūsų komandai daugiau informacijos.

Prieš komercinę žvejybą Lietuvos vidaus vandenyse

Mindis Žvejys mėgėjas ir kolegos. Adresuota: Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Prezidentas, Lietuvos Vyriausybė, Aplinkos Apsaugos Ministerija, Žemės Ūkio Ministerija

Dėl komercinės žvejybos uždraudimo Lietuvos vidaus vandenyse visiems laikams!!! Mes norime saugoti gamta ir jos išteklius!!

Žūklei gyva žuvele - NE!

Ramunas xiang. Adresuota: Lietuvos žvejai

Žūklė gyva žuvele turėtų būti uždrausta, taip pat žūklė skrituliais. Paliekant galimybę žvejoti tik žuvelės dalimi ir dirbtiniais masalais. Kodėl? Todėl, kad žūklė taptų estetiškesnė ir sportiškesnė. Būkim šiuolaikiški, pamirškim barbariškus žvejybos būdus!

Prašome nutraukti gyvūnų gynėjų persekiojimą

Marius Kundrotas. Adresuota: Tauragės apskrities vyriausiajam policijos komisariatui

Mes, pasirašantys Lietuvos Respublikos piliečiai, esame suglumę dėl Tauragės rajone susiklosčiusios padėties. Augintinis.eu leidinio duomenimis abejotinos atsakomybės piliečiai pririšo šunį viduryje plyno lauko baidyti šernų. Jį aptikę gyvūnų gynėjai rado apleistą, kupiną parazitų, iššutusia oda. Šuo sunkiai vaikščiojo, menkai reagavo į aplinką, kentė skausmus. Paaiškėjus, kad išgydyti galimybių nėra, teko gyvūną užmigdyti. Šuns savininkė Danutė Ramanauskienė apkaltino gyvūnų globėją Andželiką Bajorinaitę šuns vagyste ir nužudymu. Dabar jai keliama byla. Šią situaciją laikome absurdiška, nes pagal turimus duomenis būtent šeimininkai privedė gyvūną iki beviltiškos padėties, o gyvūnų gynėjai visomis priemonėmis bandė jį išgelbėti. Prašome nutraukti bylą, iškeltą A. Bajorinaitei, ir pradėti tyrimą dėl galimo D. Ramanauskienės elgesio - gyvūno nepriežiūros, dėl kurios jis patyrė kančią ir turėjo žūti.

Kauno piliečių peticija prieš medžių naikinimą Kaune

Giedrius Kuprevičius. Adresuota: Kauno miesto merui

KAUNO PILIEČIŲ PETICIJA 2017 rugpjūčio 14 d. Kauno miesto Merui Lietuvos respublikos Aplinkos apsaugos ministerijai Lietuvos Seimo aplinkos apsaugos komitetui Mes, žemiau pasirašiusieji, griežtai protestuojame prieš beatodairišką sveikų ir dar nesenų medžių kirtimą Kauno gatvėse. Pasisakome už atvirą, kompetentingą diskusiją ir dėl kitų Kauną identifikuojančių objektų – Kauko laiptų, Ąžuolyno, Centrinio pašto, Pieno centro ir t.t. likimo. Ketiname pasitelkti visas įstatymų leistinas priemones, įskaitant ir kreipinį į tarptautines gamtos ir paveldo apsaugos organizacijas su prašymu nustatyti mieste vykdomų procesų žalos mastą gamtai ir unikaliems miesto paveldo objektams.

Prieš cirkus ir gyvunų kankinimus Lietuvoje

Modestas. Adresuota: Lietuvis respublikos seimas

Siekiame uždrausti cirkus Lietuvoje, prieš gyvūnu kankinimus.

Už cirką be gyvūnų.

Karolina Adomaityte. Adresuota: LIetuvos respublika

UŽ žmogišką cirką. Cirkas tai daugumos vaikystės gražus prisiminimas. Bet po viso grožio yra tai : gyvūnai yra plakami , juos laiko daug mažesniuose garduose. Gyvūnai yra dresuojami, taikant bausmes, kankinant, duodant arba neduodant maisto už atliktą užduotį – tokiu būdu jiems sukeliamas stresas ir daug begalė kitų dalykų.

Neleisim iš miestų daryti sąvartynus!

Jevgenij Šuklin. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas

2016m. rugsėjo 3 dieną iš Vilniaus rajono atliekų tvarkymo centro į Visagino savivaldybės teritorijoją be miesto vadovų žinios dideliais kiekiais pradėtos vežti deginimui paruoštos kietos buitinės atliekos (KBA). Tokie pervežimai ir ilgalaikis laikymas KBA neleistinos, nes pažeidžiami regioninės atliekų tvarkymo taisyklės. Tuo metu, padedant visuomenei, žiniasklaidai ir operatyviai reaguojant miesto administracijai, visgi pavyko atkreipti šalies vadovų dėmesį į susidariusį pavojų Visagino miestui ir pavyko sustabdyti neteisėtą atliekų įvežimą į savivaldybės teritoriją. Bet jau 2017 metų balandžio 14d Aplinkos apsaugos agentūra informavo Visagino savivaldybės administraciją, kad UAB „Debris“ nuomojamoje žemėje, Visagino savivaldybės teritorijoje, planuoja rinkti, sandėliuoti, saugoti, rūšiuoti ir perdirbti pavojingas ir nepavojingas atliekas (pavojingų - apie 57 400 t per metus, nepavojingų – apie 199 600 t per metus), ir kad šiai veiklai net nereikalingas leidimas ir aplinkos taršos vertinimas iš agentūros. Šalyje lig šiol iki galo nesutvarkyta atliekų tvarkymo sistema, bet Lietuvoje susidariusi problema negali būti sprendžiama atskirų savivaldybių sąskaita, ypač Visagino, kurio teritorijoje yra strateginis objektas – atominė elektrinė. Aplinkos apsaugos agentūra neatsakingai išduoda leidimus taršai, kuriomis remiantis dideli kiekiai pavojingų ir nepavojingų atliekų pervežamos iš Vilniaus regiono į kitas savivaldybes. Tuo tarpu pačios savivaldybės, netobulos valstybinės sistemos dėka, net neįtraukiamos į sąrašą tų institucijų su kuriomis derinamas išdavimas panašių leidimų, o dažnu atveju net nėra informuojamos apie tokių svarbių miestui ir jo gyventojams leidimų išdavimą Mes, žemiau pasirašę Visagino miesto gyventojai, 1. KATEGORIŠKAI PRIEŠ bet kokį (trumpalaikį ar ilgalaikį) pavojingų, nepavojingų ar degiųjų atliekų (kietojo kuro gauto perdirbus buitines atliekas), atvežtų iš kitų regionų ir miestų, perdirbimą sandėliavimą, saugojimą ar rūšiavimą Visagino savivaldybės teritorijoje. 2. REIKALAUJAME, kad visi sprendimai savivaldybės teritorijoje susiję su panašia veikla būtų derinami ir tvirtinami gyventojų ir miesto vadovų! 3 сентября 2016 года на территорию Висагинского самоуправления, без уведомления руководства города, в большом количестве стали завозить горючие твёрдые бытовые отходы (ТБО), которые поступали с центра упорядочения отходов Вильнюсского района. Подобная перевозка и долгосрочное хранение такого большого количества ТБО недопустимо, так как нарушаются общие региональные правила упорядочения отходов. На тот момент при помощи общественности, средств массовой информации и оперативном реагировании администрации города всё же удалось обратить внимание руководства страны на сложившуюся угрозу для Висагинаса и остановить незаконный ввоз отходов на территорию самоуправления. Однако уже 14 апреля 2017 года агентство охраны окружающей среды поставило в известность руководство Висагинского самоуправления о том, что ЗАО «Debris» на арендованной им земле на административной территории ВСУ планирует собирать, складировать, хранить, сортировать и перерабатывать опасные и неопасные отходы (опасных - порядка 57 400 тонн в год и неопасных - порядка 199 600 тонн в год) и что для этой деятельности даже не нужно разрешения и оценки загрязнения окружающей среды от агентуры. В стране до сих пор полноценно не работает система упорядочения отходов, однако проблема, сложившаяся в Литве, не может решаться за счёт отдельных самоуправлений, особенно Висагинского на территории которого находится стратегический ядерный объект - атомная электростанция. Агентура охраны окружающей среды безответственно выдаёт лицензии на загрязнение, на основании которых большое количество опасных и не опасных отходов перевозятся из Вильнюсского региона в другие самоуправления. А сами самоуправления не находится в числе институций, согласовывающих выдачу подобного рода разрешений и даже зачастую не информируется по таким важным для города и всех жителей вопросам - по причине несовершенной правовой среды в государстве. Мы, ниже подписавшиеся жители Висагинаса, 1. КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ Всякого (краткосрочного или долгосрочного) складирования, хранения, сортировки и переработки опасных и неопасных отходов а так же горючих отходов (твёрдого топлива полученного путём сортировки бытовых отходов), на территории Висагинского самоуправления, привезённых из других регионов и городов! 2. НАСТАИВАЕМ на том, что бы все решения, связанные с подобной деятельностью на территории самоуправления, предварительно были согласованы и одобрены жителями и руководством города!

Už Pučkorių[Belmonto] užtvankos išsaugojimą

Eglė Baranauskaitė. Adresuota: Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministrui, Lietuvos Respublikos seimo aplinkos apsaugos komitetui, Vilniaus miesto savivaldybes administracijos direktoriui, Vilniaus miesto savivaldybei

Reikalaujame išsaugoti Pučkorių [Belmonto] užtvanką! Mielieji,stokime į Belmonto krioklių gynėjų sąjungą,išgelbėkime Pučkorių užtvanką,išsaugokime savo miesto istoriją ir vieno iš nedaugelio ypatingo grožio vietų mūsų Vilniuje. Belmonto užtvanka pastatyta XIX amžiaus pradžioje,daugellį metų yra neatsiejama Vilnios slėnio ir viso Pavilnio istorinio kraštovaizdžio dalis,saugotinas kultūros paveldo objektas ir viena mėgstamiausų vilniečių ir miesto svečių poilsio vieta. Užtvanka,pastatyta kaip neatsiejama prancūziškojo Leoniškių[Belmonto] vandens malūno dalis,yra ryškus Vilniaus miesto istorinis ženklas. po šio pavasario polaidžio pro užtvankos konstrukcijas prasiveržęs Vilnios upės vanduo ardo pačią užtvanką.Nedelsiant nesiėmus jokių gelbėjimo darbų.ji neišvengiamai sugrius,nustos veikti jau keliolika metų lašišoms ir šlakiams sėkmingai tarnaujantis žuvitakis. Aplinkos ministerijos biurokratai,nepateikę rimtų argumentų ir pakurstyti lašišų saugojimo aktyvistų,nutarė užtvanką nugriauti,kartu likviduojant ir zuvitakį. Gerbiami valdžios atstovai,Jūs,lengva ranka,gerai nepasvėrę visų galimų pasėkmių,norite sunaikintitai,ko per šimtmečius nesugebėjo įveikti tekantis vanduo. Griauti paprasčiausias ir lengviausias kelias!

Dėl šunų prieglaudos

Kaimynė. Adresuota: Linksmakalnio gyventojai

Mes, Linksmakalnio gyventojai, turime rimtų skundų dėl mūsų miestelyje įsikūrusios Penkta koja, šunų prieglaudos. Didžiulė smarvė, pastovus šunų lojimas, baisi aplinka. Prieglauda įsikūrusi pačiame miestelio centre. Pas juos ištisai siaučia Parvo virusas. Šunys parišti be ansnukių. Savanoriai juos vedžioja po miestelį ir stadioną, nerenka šunų išmatų.