Legalizuoti prostituciją Lietuvoje, nes visoje Europoje legalizuota

7 PARAŠAI

Kategorija:

Prostitucijos teisėtumas Europoje skiriasi.

Kai kurios šalys uždraudžia užsiimti seksualine veikla mainais į pinigus, o kitos leidžia pačią prostituciją, tačiau ne daugumoje rūšių įsigijimo (pavyzdžiui, viešnamių eksploatavimas, kito asmens prostitucijos palengvinimas, finansinės naudos gavimas iš kito asmens prostitucijos, raginimas / plėšymas).

Aštuoniose Europos šalyse (Nyderlanduose, Vokietijoje, Austrijoje, Šveicarijoje, Graikijoje, Turkijoje, Vengrijoje ir Latvijoje) prostitucija yra legali ir reglamentuojama.

Kovos su prostitucija įstatymų vykdymo laipsnis skiriasi priklausomai nuo šalies, regiono ir miesto. Daugelyje vietų yra didelis neatitikimas tarp įstatymų, galiojančių knygose, ir to, kas vyksta praktikoje.

Priklausomai nuo šalies, įvairios su prostitucija susijusios veiklos gali būti uždraustos (kai toks įstatymas draudžia tokią veiklą), dekriminalizuojamos (kai nėra konkretaus įstatymo, draudžiančio ar leidžiantį ir reglamentuojantį veiklą) arba reguliuojamos (kai konkretus įstatymas aiškiai leidžia) ir reguliuoja veiklą, jei tenkinamos tam tikros sąlygos). Veikla, kuriai taikomi prostitucijos įstatymai, apima: seksualinių paslaugų pardavimą ir pirkimą, siūlymą viešose vietose, viešnamių vedimą, finansinės naudos gavimą iš kito asmens prostitucijos, patalpų, skirtų prostitucijai, siūlymą ir tt Dažnai prostitucijos įstatymai nėra aiškūs. supjaustytos ir gali būti aiškinamos, todėl atsiranda daug teisinių spragų. Nors suaugusiųjų prostitucijos politika įvairiose šalyse skiriasi, vaikų prostitucija visoje Europoje yra neteisėta. Taip pat draudžiama prekyba žmonėmis, priverstinė prostitucija ir kita prievartinė veikla.

Teisinis ir socialinis prostitucijos traktavimas labai skiriasi. Labai leistina prostitucijos politika taikoma Nyderlanduose ir Vokietijoje, ir šios šalys yra pagrindinės tarptautinio sekso turizmo kryptys. Amsterdamo prostitucijos langai garsėja visame pasaulyje. Švedijoje, Norvegijoje, Islandijoje, Šiaurės Airijoje, Prancūzijoje ir Airijos Respublikoje yra neteisėta mokėti už seksą, bet ne būti prostitute (klientas padaro nusikaltimą, bet ne prostitutė). [1] Kai kuriose Vidurio ir Rytų Europos vietose prostitucijos įstatymai nukreipti prieš prostituciją, nes šiose šalyse prostitucija yra smerkiama moraliniu ar konservatyviu požiūriu. Kitos šalys, kurios vykdo ribojančią prostitucijos politiką ir oficialiai tvirtina prieš prostituciją nukreiptos pozicijos, yra Didžioji Britanija ir Italija. Tokiose šalyse kaip Ispanija, Belgija ir Čekija požiūris yra teisingesnis ir tolerantiškesnis, tačiau prostitucija nėra oficialiai pripažinta darbu ir nėra oficialiai ir teisiškai reglamentuota, o prostitucija yra draudžiama.
Klausimas: ar Lietuva legalizuoja seniausią pasaulyje profesiją ir iš to surenka mokesčius ir palengvina dirbančių toje sferoje sąlygas, arba toliau bus nelegalizuota ir griaus gyvenimus tiek pačių dirbančių ir klientų. Mes išsivysčiusi šalis kaip Austrija ar mes liekam prie socializmo kaip tarybų sąjungoje prieš trisdešimts metų.

Pasirašyti peticiją

# Vardas Komentaras
1 Tomas
2020-04-15 / 13:09
Prostitucija, atneštu papildomas lėšas į Lietuvos biudžetą, sumažėtų nusikaltimu skaičius.
2 Rita
2020-03-10 / 19:25
N gana čia su tuo draudimu, o ka yra patrauklesniu darbo vietų, studentės savaitgaleis važiuoja y vokietija pastovėti usidirbti, aišku legalizuoti jau ir gana kažkam pelnytis iš to nelegalus verslo bus legalu bus mokesčiai

Atiduokite Monroe ir Tali GRAŽINAI ? (1664)

Gražina. Adresuota: Aplinkos Apsaugos Departamento prie Aplinkos Ministerijos Klaipėdos valdyba

Katėms Monroe ir Talismanui reikalinga globa ir priežiūra, kuria gali pasirūpinti tik šeimininkė. Monroe reikalingas gydymas ir vaistai. Spec. Maistas. Visi dokumentai laikymui ir gyvenamosios sąlygos bus suteiktos 100% tad , prašau atsižvelgti į prašymus, ( parašus) juos sugrąžint, Gražinai Asipauskaitei. Neleiskite jas parduoti, tiems kas jas ruošiasi atimti! ....

PETICIJA – PRIEŠ LYČIAI NEUTRALIOS PARTNERYSTĖS ĮTEISINIMĄ (200)

Laisvos. Adresuota: Lietuvos Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos Seimui

Peticija PRIEŠ LYČIAI NEUTRALIOS PARTNERYSTĖS ĮTEISINIMĄ Už demokratiją, už vyro ir moters šeimą, už vaiko teisę augti su tėčiu ir mama Mes, žemiau pasirašiusieji, nesutinkame, kad referendumu neatsiklausus Lietuvos visuomenės būtų įteisinta lyčiai neutrali partnerystė ir taip pakeista šeimos samprata. Lyčiai neutralios partnerystės įteisinimas nėra sprendimas dėl eilinio įstatymo. Konstitucijos 38 straipsnis skelbia, kad šeima yra valstybės ir visuomenės pagrindas. Lyčiai neutralios partnerystės įteisinimas iš esmės keistų šį pagrindą, nes į teisinę šeimos sampratą įtrauktų tos pačios lyties poras. Šeimai skirtame Konstitucijos 38 straipsnyje minima tik santuoka, tėvystė, motinystė ir vaikystė, o kitokių šeimos pagrindų nėra paminėta. Todėl lyčiai neutralios partnerystės įteisinimas Seimo priimtu įstatymu reikštų Konstitucijoje įtvirtintos tautos valios paneigimą, sukuriant naujus teisinius šeimos atsiradimo pagrindus. Nors šiandien daug kur skleidžiamas požiūris į šeimą kaip tik emociniais ryšiais grįstą bet kokios lyties žmonių sugyvenimą, Lietuvoje tokį požiūrį palaiko maža dalis visuomenės. Įteisindamas palaikymo visuomenėje neturintį ir Konstitucijoje nenumatytą šeimos kūrimo pagrindą – partnerystę tarp tos pačios lyties asmenų – Seimas grubiai viršytų savo galias ir tautos suteiktą mandatą. Lietuvos Konstitucijos autoriai ir Konstituciją priėmusi tauta suprato, kad yra dvi lytys, jos papildo viena kitą, o vienintelis šeimos modelis yra vieno vyro ir vienos moters sąjunga bei jų vaikai (vieniši tėvai su vaikais patenka į šią šeimos sampratą). Iš vyro ir moters sąjungos, tėvystės ir motinystės kylanti šeima objektyviai skiriasi nuo kitų bendro gyvenimo formų todėl, kad ji užtikrina visuomenės atsinaujinimą ir tęstinumą. Taigi ji tenkina ne tik privatų, bet ir viešąjį interesą. Visos kitos bendro gyvenimo formos yra skirtos privačių asmenų interesų tenkinimui ir negali pretenduoti į vyro ir moters sąjungai lygiavertį šeimos statusą. Vyro ir moters šeima sukuria natūralias prielaidas vaikams gimti ir augti jiems palankiausioje aplinkoje – kartu su savo tėvais. Lyčiai neutralios partnerystės įteisinimas ignoruotų prigimtinį vaiko interesą turėti tėtį ir mamą, nes deklaruotų, kad net šeimos kūrimo etape tai nėra siekiamybė. Toks teisinis reguliavimas valstybės prioritetą suteiktų ne vaikų, bet suaugusiųjų interesams. Valstybė, atsisakydama įteisinti lyčiai neutralią partnerystę, nepažeistų jokių tarptautinių dokumentų ar žmogaus teisių, nes tokių universalių žmogaus teisių nėra. Kiekviena valstybė yra laisva apibrėžti šeimą pagal savo visuomenės nuostatas. Tai pripažino ir LR Konstitucinis Teismas 2019 m. sausio 11 d. nutarime: „Konvencijoje nenustatyta bendra pareiga valstybėms dalyvėms vidaus teisėje užtikrinti tos pačios lyties asmenims galimybę sudaryti santuoką ar leisti partnerystę; šioje srityje valstybės naudojasi savo vertinimo laisve“. Teisingumo principas reikalauja vienodas situacijas traktuoti vienodai, o skirtingas – skirtingai. Todėl tos pačios lyties porų ir kitų ne šeimoje kartu gyvenančių asmenų praktines problemas galima spręsti įteisinant ne partnerystę, kuri kurtų šeimos santykius, bet susitarimą dėl bendro gyvenimo, kuris neimplikuotų šeimos teisinių santykių ir todėl nesudarytų pagalbinio apvaisinimo ar įsivaikinimo prielaidų tos pačios lyties poroms. Sprendimui neįteisinti lyčiai neutralios partnerystės įpareigoja pagarba objektyviai žmogaus prigimčiai, visų Lietuvoje gyvenančių tautų tradicijoms, didžiosios dalies piliečių moralinėms nuostatoms, o per tai ir pamatiniam demokratijos principui – piliečių valios atstovavimui. Todėl prašome Lietuvos Respublikos Prezidento ir Seimo narių: – balsuoti prieš bet kokius partnerystės įteisinimo projektus, o priimtus vetuoti; – tos pačios lyties porų ir kitų ne šeimoje kartu gyvenančių asmenų praktines problemas spręsti, priimant vadinamąjį Susitarimo dėl bendro gyvenimo projektą, kuris bendro gyvenimo santykius reguliuotų per jungtinės veiklos, o ne per šeimos institutą; – Lietuvos žmonių valią atvirai ir sąžiningai pasitikrinti surengiant referendumą dėl šeimos sampratos apibrėžimo tiesiogiai Konstitucijoje. ***PASTABA*** Tai peticija, kuri yra paskelbta Laisvos visuomenės instituto puslapyje. Prašome pasirašyti tik tuos, kurie dar to nepadarėte. Jei to paties asmens parašai dubliuosis, bus skaičiuojamas tik vienas.

NE Druskininkų miesto mokyklų tinklo pertvarkai ! (272)

Diana. Adresuota: Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai

Kategoriškai NESUTINKAME su Druskininkų mieste planuojama "Saulės" pagrindinės bei "Atgimimo" mokyklų tinklo pertvarkymo reforma, nes tai pažeidžia mūsų pasirinkimo teisę į švietimo įstaigos pasirinkimą pagal gyvenamąją vietą, vaikų saugų savarankiškumą, į jau sukurtą ilgametę saugią aplinką mūsų mokyklose, į pedagogų darbo vietų išsaugojimą, bei daug kitų argumentų faktišką konstatavimą. Pradinėje mokykloje negali būti daugiau nei 400 mokinių. Įvykdžius reformą, pradinė mokykla turėtų apie 700 mokinių. O tai jau blogai. Esame patenkinti ugdymo procesu savo mokyklose ir nenorime, kad būtų suardytos dviejų mokyklų bendruomenės. Nuoroda apie siūlomą reformą : http://www.manodruskininkai.lt/svietimas/pradedamas-rengti-druskininku-savivaldybes-bendrojo-ugdymo-mokyklu-tinklo-pertvarkos-2021-2025-metu-planas/ P.S. AGRESYVŪS IR ĮŽEIDŽIANTYS KOMENTARAI NETOLERUOJAMI ! PRAŠOM GERBTI VIENI KITUS !

Peticija dėl rengiamų Sporto įstatymo pataisų (54)

Jurga. Adresuota: Lietuvos Respublikos Vyriausybė, ŠMSM, Aušrinei Armonaitei, Ingridai Šimonytei, LR Seimo jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkui V. Aleknai

Mes, sveikatingumo sektoriaus instruktoriai ir asmeniniai treneriai, reiškiame susirūpinimą dėl šiuo metu rengiamų Sporto įstatymo pataisų. Mes nebuvome kviečiami į šio, mums gyvybiškai svarbaus, dokumento aptarimą, nebuvo suteikta galimybė pareikšti savo nuomonę bei teikti pasiūlymus. Šiuo dokumentu mes naudojamės peticijos galimybe išreikšti demokratinę valią bei pateikti savo lūkesčius, reikalavimus. Tobulinamo Sporto įstatymo pataisose reikalaujame: 1. Įteisinti 2019 m. rugpjūčio 26 d. kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus įsakymu Nr. VI-154 patvirtintą „Turizmo, sporto, renginių ir poilsio paslaugų sektoriaus profesinis standartas“ (toliau – Standartas) apibrėžiantis visus sporto sektoriaus kvalifikacinius lygmenis profesinį standartą. 2. Įteisinti galimybę sveikatingumo sektoriuje dirbantiems asmenims rinktis profesinių kompetencijų įgijimo būdą (profesinių mokymų arba studijų būdu). 3. Be išlygų pripažinti kitose ES šalyse įgytas profesines kompetencijas, įgytas įvairių profesinių EKS lygių akredituotose mokyklose, ir suteikti galimybę dirbti Lietuvos sveikatingumo sektoriuje. 4. Šiuo metu dirbantiems sektoriuje pagal KKSD leidimus asmenims suteikti profesinį IV lygmenį, kuris ir po leidimų galiojimo (2024 m. rugsėjo 1 d.) leistų toliau dirbti sektoriuje, įsipareigojant kelti kvalifikaciją (pagal dabartinį Švietimo ministro aprašą – išklausant 96 akademines valandas per 5 metus (seminarai, paskaitos, kvalifikacijos kėlimo kursai)).