UŽ 5-2 KLASĖS AUKLĖTOJO LEONARDO PILKAUSKO PAKEITIMĄ


Parašų: 0
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 100 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Denis Bezrukich
  • Adresuota: ŠIMC DIREKTORIUS VYTIS BUIVYDAVIČIUS
  • Parašai renkami iki: 2022-08-31
  • Kategorija: Švietimas

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 100 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Šia peticija siekiame 5-2 klasės auklėtojo Leonardo Pilkausko atsistatydinimo iš klasės auklėtojo pareigų. Pasirašiusieji peticiją manome, kad mokytojas neranda bendros kalbos su savo klasės auklėtiniais, nesukuria draugiškos, mokymosi skatinančios aplinkos klasėje ir neatsižvelgia į mokinių poreikius ir nuomones, tuo pačiu nesukuria pasitikėjimo pagrįsto ryšio tarp savęs, kaip mokytojo ir mokinių.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime